Hội thảo 2019 về Lâm nghiệp giải quyết biến đổi khí hậu ....

28 tháng 12, 2019
Hội thảo 2019 về Lâm nghiệp giải quyết biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho các tổ chức từ các quốc gia khởi xướng vành đai và con đường

Cán bộ Khoa Lâm học tham dự Hội thảo 2019 về Lâm nghiệp giải quyết biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho các tổ chức từ các quốc gia khởi xướng vành đai và con đường.

Hội thảo diễn ra từ ngày 8/11-28/11 có sự tham dự của 42 thành viên đến từ 16 Quốc gia. Tập trung chủ yếu vào sự biến đổi của rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, cách thức quản lý tài nguyên rừng, giảm phát thải carbon của vùng đất ngập nước để xây dựng giải pháp, chiến lược giải quyết biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế với các quốc gia có chung vành đai con đường.

Hội thảo có rất nhiều ý nghĩa về đào tạo, khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế đối với các quốc gia khởi xướng vành đai và con đường. 

Một số hình ảnh của Hội thảoThăm quan mô hình chè Organic

Hội thảo chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu

Sinh hoạt học thuật theo chủ đề


Chia sẻ