DANH SÁCH ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM 2001-2016

8 tháng 9, 2016
DANH SÁCH ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM 2001-2016

 

TT

Tên đề tài/nhiệm vụ

Người chủ trì

Thời gian

 
 

1

Nghiên cứu tính chất đất vùng rễ đối với một số loài cây tại khu vực Núi Luốt

Bùi Thị Huế

2001

 

2

Chọn lọc cây trội cho một số loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao

Dương Mộng Hùng

2001

 

3

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của Luồng và một số nhân tố môi trường sinh thái làm cơ sở khoa học cho việc phân hạng đất trồng Luồng

Hà Quang Khải

2001

 

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng bền vững và có hiệu quả kinh tế cao

Hoàng Kim Ngũ

2001

 

5

Xây dựng hệ thống bể cải tiến đo lượng nước chảy bề mặt và lượng đất xói mòn nhằm phục vụ cho nghiên cứu sinh thái thuỷ văn rừng

Phạm Văn Điển

2001

 

6

Xây dựng bản đồ địa hình phục vụ thiết kế quy hoạch trồng rừng tại khu vực Núi Luốt trường ĐH Lâm nghiệp

Chu Thị Bình

2002

 

7

Tổng kết các kết quả nghiên cứu xây dựng rừng Núi Luốt và đề xuất hướng hoàn thiện các mô hình rừng thực nghiệm Trường ĐH Lâm nghiệp

Hoàng Xuân Y

2002

 

8

Thăm dò phương pháp đo lượng dòng chảy trên bề mặt đất và lượng chảy men thân cây phục vụ cho nghiên cứu sinh thái và thuỷ văn rừng nhiệt đới

Phạm Văn Điển

2002

 

9

Nghiên cứu một số tính chất đất dưới các mô hình rừng chủ yếu khu  rừng GD-ĐT và NCTN Núi Luốt, Trường ĐH Lâm nghiệp

Bùi Thị Huế

2003

 

10

Xây dựng bản đồ tài nguyên rừng bằng kỹ thuật số tại khu rừng GD-ĐT và NCTN Núi Luốt, Trường ĐH Lâm nghiệp

Chu Thị Bình

2003

 

11

Nghiên cứu động thái một số tính chất đất Núi Luốt giai đoạn 1986-2003

Hà Quang Khải

2003

 

12

Nghiên cứu đặc điểm biến dị theo chỉ tiếu sản lượng nhựa, mối liên hệ giữa sản lượng nhựa với các chỉ tiêu sinh trưởng, tỷ trọng gỗ và hình thái ở Thông đuôi ngựa để làm cơ sở cho công tác cải thiện giống

Hồ Văn Giảng

2003

 

13

Quy hoạch xây dựng và quản lý khu rừng GD-ĐT và NCTN Núi Luốt, Trường ĐH Lâm nghiệp

Hoàng Xuân Y

2003

 

14

Đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và hiện trạng các mô hình rừng GD-ĐT và NCTN Núi Luốt, Trường ĐH Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Bảo Lâm

2003

 

15

Đánh giá hiện trạng rừng GD-ĐT và NCTN Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp

Vũ Thế Hồng

2003

 

16

Đánh giá hiện trạng tài nguyên đất và rừng khu thực nghiệm của khoa Lâm học Trường Đại học Lâm nghiệp tại vùng Hồ Thủy điện Sông Đà, Hoà Bình

Hà Quang Khải

2004

 

17

Đề xuất phương án quy hoạch xây dựng khu rừng nghiên cứu thực nghiệm của khoa Lâm học tại lâm trường sông Đà huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình

Nguyễn Thị Bảo Lâm

2004

 

18

NC cơ sở KTXH, chính sách và thể chế cho việc giao rừng ngập mặn trên cơ sở  cộng đồng ở 1 số địa phương miền Bắc Việt nam

Nguyễn Trung Thành

2004

 

19

Điều tra và lập bản đồ đất khu vực công viên rừng và vườn sưu tập thực vật Việt Nam - ASEAN tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

Vi Văn Viện

2004

 

20

Xác định tập đoàn cây trồng rừng phòng hộ vùng ven hồ thuỷ điện huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình

 Phạm Thị Huyền

2005

 

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu các khu rừng thực nghiệm của Trường Đại học Lâm nghiệp

Lê Sỹ Việt

2005

 

22

Bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu các khu rừng thực nghiệm của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nguyễn Thế Dũng

2006

 

23

Tuyển chọn một số loài thực vật cung cấp lâm sản ngoài gỗ để phát triển tại lâm trường Lương Sơn, Hoà Bình

Phạm Thị Huyền

2006

 

24

Đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với một số cây trồng lâm nghiệp tại khu thực nghiệm của Trường Đại học Lâm nghiệp ở vùng hồ Thuỷ điện Hoà Bình

Bùi Thị Huế

2006

 

25

Thiết kế và xây dựng một số tiện ích nhằm trợ giúp tăng nhanh tốc độ biên tập bản đồ số.

Chu Thị Bình

2006

 

26

Nghiên cứu thực trạng chăn thả và khai thác chất đốt làm cơ sở xác định lượng Carbon rò rỉ (leakage) tại xã Xuân Phong và Bắc Phong - huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình

 Hà Quang Anh

2007

 

27

Bổ sung và cập nhật bộ tài liệu số của hệ thống các ô mẫu định vị tại khu vực Núi Luốt vào bộ CSDL các khu rừng thực nghiệm của Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thế Dũng

2007

 

28

Thử nghiệm một số phương pháp phân tầng thảm thực vật phục vụ cho việc xây dựng đường Carbon cơ sở của dự án AR-CDM tại huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình

Phạm Minh Toại

2007

 

29

Nghiên cứu đề xuất giải pháp áp dụng phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm cho ngành Nông lâm kết hợp

Trần Bình Đà

2007

 

30

Thiết kế và xây dựng tiện ích lựa chọn bộ ký hiệu bản đồ lâm nghiệp quy chuẩn trong phần mềm VDMAP nhằm trợ giúp tăng nhanh tốc độ biên tập bản đồ số

Chu Thị Bình

2007

 

31

Nghiên cứu carbon tích lũy trong thể nền của rừng Trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Trần Thị Mai Sen

2008

 

32

Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy hoạch thiết kế cảnh quan khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Đặng Văn Hà

2008

 

33

Nghiên cứu kỹ thuật trồng lan Ngọc Điểm Tai Trâu (Rhychostylis gigantea) trên giá thể cấp II

Nguyễn Thị Hồng Gấm

2009

 

34

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis để ứng dụng trong phòng trừ sau hại cây trồng

Nguyễn Thị Thu Hằng

2009

 

35

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật núi Luốt và núi Voi tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Văn Thanh

2009

 

36

Sưu tập bổ sung, nhân giống và theo dõi tình hình ra hoa của một số loài Lan tại vườn ươm trường Đại học Lâm nghiệp

Vũ Thị Huệ

2009

 

37

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp

Chu Mạnh Hùng

2010

 

38

Bước đầu nghiên cứu nhân giống loài Tràm năm gân (Melaleuca quinquennervia) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

Khuất Thị Hải Ninh

2010

 

39

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất thuốc trừ sâu sinh họcBacillus thuringiensis để phòng trừ sâu hại cây trồng

Nguyễn Thị Thu Hằng

2010

 

40

Nghiên cứu vai trò của giới trong quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng người Mường tại vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương

Phạm Thanh Tú

2010

 

41

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp

Bùi Mạnh Hưng

2011

 

42

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống và các phương thức canh tác đến sinh trưởng và phát triển của cây Ngô tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp

Bùi Thị Cúc

2011

 

43

Sử dụng công nghệ Viễn thám và GIS để hỗ trợ việc đánh giá một số tiêu chí quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Chu Ngọc Thuấn

2011

 

44

Nghiên cứu nhân giống cây Lõi thọ (Gmelina arboreaRoxb)

Hà Thị Bích Hồng

2011

 

45

Nghiên cứu kỹ thuật tạo rễ và huấn luyện cây con in vitro loài Tràm năm gân (Melaleuca quinquennervia)

Khuất Thị Hải Ninh

2011

 

46

Nghiên cứu nhân giống cây Mít bằng phương pháp ghép tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp

Trịnh Hải Vân

2011

 

47

Nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc cây Song mật invitro (Calamus platyacanthus Warb. Ex Becc) giai đoạn vườn ươm

Vũ Thị Huệ

2011

 

48

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Stata trong phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp

Bùi Mạnh Hưng

2012

 

49

Nhân giống hoa Tulip vàng (Tulipa gesneriana) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Nguyễn Thị Hồng Gấm

2012

 

50

Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Phi điệp tím

Nguyễn T.Quỳnh Trang

2012

 

51

Nghiên cứu ưu thế sinh trưởng của rừng trồng Bạch đàn thuần loài tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội

 Bùi Thế Đồi

2012

 

52

Nghiên cứu phân loại và xây dựng bộ tiêu bản của các loài thực vật thuộc khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp

Vũ Quang Nam

2012

 

53

Ước tính tăng trưởng và dự đoán sản lượng trữ lượng Carbon rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại Mộc Châu, Sơn La

Nguyễn Thế Dũng

2013

 

54

Ứng dụng phần mềm mô phỏng cấu trúc rừng 3D phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Đỗ Anh Tuân

2013

 

55

Xác định mật độ cây gỗ rừng tự nhiên bằng phương pháp lấy mẫu theo nhóm thích ứng (Adaptive Cluster Sampling)

Phạm Minh Toại

2013

 

56

Xây dựng sổ tay tra cứu các loài hoa thảo ứng dụng trong kiến trúc cảnh quan tại thành phố Đà Lạt

Nguyễn Thị Yến

2014

 

57

Xác định hàm lượng cacbon trong các bộ phận cây luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro)

Lê Xuân Trường

2014

 

58

Xác định mật độ và hoạt tính sinh học của một số nhóm sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật tại Đà Bắc Hòa Bình.

Nguyễn Minh Thanh

2014

 

59

Xác định giá trị dịch vụ môi trường của Rú cát tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Đỗ Anh Tuân

2014

 

60

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây Đinh lăng lấy củ tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp

Bùi Thị Cúc

2015

 

61

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xác định diện tích tán lá để điều tiết chế độ ánh sáng trong quá trình phát triển của cây bản địa trồng dưới tán rừng

Trần Việt Hà

2015

 

62

Phân tích quan hệ không gian cùng loài và khác loài của loài cây Nhò vàng (Streblus macrophylus) ở VQV Cúc Phương

Nguyễn Hồng Hải

2015

 

63

Nghiên cứu xây dựng hệ thống OTC phục vụ thực tập nghề nghiệp ngành lâm sinh tại khu vực núi Luốt, trường ĐH Lâm nghiệp

Lê Xuân Trường

2015

 

64

Xây dựng cấu trúc rừng 3 chiều (3D) phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Đỗ Anh Tuân

2015

 

65

Quản lý rừng cộng đồng ở vùng Tây Bắc Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

Trịnh Hải Vân

2016

 

66

Nghiên cứu một số tính chất đất dưới rừng trồng Quế tại
 Văn Yên, Yên Bái

Nguyễn  Hoàng Hương
Trần Thị Quyên
Trần Thị Hằng

2016

 

67

Nghiên cứu sinh trưởng của rừng Sa mộc (Cunninghamia lanceolata) tái sinh chồi tại huyện Simacai tỉnh Lào Cai

Trần Việt Hà

2016

 

68

Xác định một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất dưới tán một số trạng thái rừng tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Nguyễn Minh Thanh

2016

 

69

Xác định sai số khi ước tính và dự đoán khả năng tích lũy Carbon của lâm phần tự nhiên lá rộng thường xanh dựa vào kích thước ô mẫu tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, Yên Bái

Phạm Thế Anh

2016

 

70

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Phí Đăng Sơn
Trần Thị Nhâm

2016

 

71

Phân tích một số mô hình thống kê trong lâm nghiệp với sự trợ giúp của phần mềm R

Cao Thị Thu Hiền

2016

 

72

Phân tích động thái cấu trúc và mô hình không gian của
một số trạng thái rừng lá rộng thường xanh khu vực miền
 trung Việt Nam

Nguyễn Hồng Hải

2016

 

Chia sẻ