Điểm quá trình môn Thống kê sinh học lớp L06, thầy Bùi Mạnh Hưng. 23 tháng 5, 2017

Điểm quá trình môn Thống kê sinh học lớp L06, thầy Bùi Mạnh Hưng.

Đọc tiếp
NGÀNH LÂM NGHIỆP (FORESTRY) 4 tháng 5, 2017

Rừng chứa đựng những giá trị tự nhiên, kinh tế, xã hội, mà không gì có thể thay thế được, là một trong những mắt xích quan trọng nhất đối với sự phát triển bền vững của bất kỳ quốc gia nào. Ngành Lâm...

Đọc tiếp
TB Quy định nộp Khóa Luận tốt nghiệp 27 tháng 4, 2017

Quy định nộp khóa luận TN

Đọc tiếp
Bộ tài liệu SHHT "Spatial distribution....." 24 tháng 4, 2017

Bộ tài liệu sinh hoạt học thuật “Spatial distribution and association patterns in a tropical evergreen broad-leaved forest of north-central Vietnam”

Đọc tiếp
Excercises for Statistical data analysis for master students. 21 tháng 4, 2017

To support your study, excercises of Chater 1 and Chater 2 are uploaded.

Đọc tiếp
Bộ tài liệu cho sinh hoạt học thuật "Phân tích số liệu lâm sinh" 19 tháng 4, 2017

Để phục vụ cho lớp sinh hoạt học thuạt về chủ đề phân tích số liệu nghiên cứu Lâm sinh, hệ thống file số liệu và bộ cài đã được chuẩn bị tới các thầy cô tham gia.

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật “Phân tích cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên, Việt Nam” 12 tháng 4, 2017

Sáng 12/4/2017, được sự đồng ý của Trường Đại học Lâm nghiệp, Khoa Lâm học đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Phân tích cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên, Việt Nam”.

Đọc tiếp
Presentation file for the topic "Structure and Restoration of secondary forests in Central Highlands of Vietnam" 12 tháng 4, 2017

Here is the presentation file for the seminar "Structure and Restoration of secondary forests in Central Highlands of Vietnam"

Đọc tiếp
Điểm các nhóm thực hành GIS và Viễn thám 10 tháng 4, 2017

Điểm các nhóm thực hành GIS và Viễn thám do thầy Bùi Mạnh Hưng lên lớp.

Đọc tiếp