Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2016-2017

14 tháng 6, 2017
Chiều ngày 14/6/2017 tại phòng họp khoa diễn ra Hội đồng đánh giá và nghiệm thu đề tài/Nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

Tên đề tài: Phân tích các yêu stoos ảnh hưởng đến sử dụng đất trên đại bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chủ trì đề tài: TS. Phí Đăng Sơn

Danh sách thành viên hội đồng

TT

Họ và Tên

Chức danh trong Hội đồng

1

PSG.TS Bùi Thế Đồi

Chủ tịch

2

Th.S. Trần Thị Nhâm

Thư ký

3

TS. Lê Xuân Trường

ủy viên

4

Th.S. Nguyễn Hoàng Hương

ủy viên/phản biện 1

5

TS. Nguyễn Minh Thanh

ủy viên/phản biện 2

Sau khi TS.Phí Đăng Sơn trình bày xong báo cáo đề tài;  các thầy cô trong hội đồng đọc phản biện và đóng góp ý kiến cho đề tài.

kết quả đề tài đạt được như sau: Kết quả đề tài đáp ứng tốt mục tiêu đề ra, phương pháp và hướng nghiên cứu khá mới mẻ; Bổ sung được những nội dung thông tin liên quan đến các học phần bộ môn đang quản lý. Kết quả của đề tài đạt loại giỏi.


Chia sẻ