Bộ tài liệu cho sinh hoạt học thuật "Phân tích số liệu lâm sinh"

19 tháng 4, 2017
Để phục vụ cho lớp sinh hoạt học thuạt về chủ đề phân tích số liệu nghiên cứu Lâm sinh, hệ thống file số liệu và bộ cài đã được chuẩn bị tới các thầy cô tham gia.

Để tải về các tài liệu cần thiết, các thầy cô hãy click vào các mục tài liệu cần thiết, sau đó sử dụng mật khẩu được cung cấp để giải nén và sử dụng trong lớp học.

1. Bộ số liệu trong Spss, click vào đây!

2. Bộ cài Spss 20, click vào đây!

Mọi ý kiến trao đổi xin gửi về địa chỉ: bmhvnuf@gmail.com

Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!


Chia sẻ