Điểm quá trình môn Thống kê sinh học lớp L06, thầy Bùi Mạnh Hưng.

23 tháng 5, 2017
Điểm quá trình môn Thống kê sinh học lớp L06, thầy Bùi Mạnh Hưng.

Thầy gửi các em điểm quá trình. 

Để xem điểm quá trình các em hãy download file về sau đó giải nén, sử dụng password thầy đã cung cấp để mở và xem. 

Để download file điểm, hãy click vào đây!

Mọi ý kiến, thắc mắc xin email về địa chỉ: buimanhhungvfu@gmail.com

Thân ái

Bùi Mạnh Hưng


Chia sẻ