THÔNG TIN VIỆC LÀM

16 tháng 3, 2018
Trung tâm Tư vấn và Phát triển Lâm nghiệp, thuộc Viện ĐTQH rừng có nhu cầu tuyển dụng

Căn cứ vào công văn tuyển dụng của Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp, thuộc Viện ĐTQH rừng. Khoa Lâm học giới thiệu các thông tin việc làm do đơn vị trên cần tuyển dụng như  sau.

Số lượng: 4-5 người

Chuyên ngành: KS lâm học

Giới tính: Nam (yêu cầu có sức khỏe để làm việc tại miền núi)

Kết quả học: tập từ loại khá trở lên

Chế độ lương: Theo khoán công trình, dự án, đề tài; Bảo hiểm XH, YT, CĐ...: Theo chế độ nhà nước

Yêu cầu khác:  Tự túc chỗ ở và phương tiện đi lại; nếu được tuyển dụng phải nộp bằng tốt nghiệp chính. Ưu tiên cho những ứng viên quê quán tại các tỉnh miền núi.

Hồ sơ gửi về: Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp, thuộc Viện ĐTQH rừng, Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, ĐT: 024 32171321; DD: 0912380956


Chia sẻ