kHÓA 34

12 tháng 10, 2016
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND huyện Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
2 Nguyễn Thành Công Trưởng ban  Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa
3 Phạm Mạnh Cường Phó vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ NN&PTNT
4 Tăng Thế Cường Chánh Văn phòng Bộ TN&MT
5 Phạm Quang Cánh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên
6 Bùi Mạnh Cường Phó trưởng Ban   Ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình
7 Vương Quảng Châu Phó giám đốc VQG VQG Hoàng Liên- tỉnh Lào Cai
8 Phạm Đức Chiến Phó viện trưởng  Viện Sinh thái-Viện KHLN Việt Nam
9 Lê Văn Chuyên Hạt Trưởng Hạt kiểm Lâm Đức Trọng- Tỉnh Lâm Đồng
10 Trần Ánh Dương Phó Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Hòa Bình
11 Vũ Tiến Điển Giám đốc Trung tâm tài nguyên và môi trường, Viện ĐTQH
12 Trần An Định Trưởng phòng  Phòng kỹ thuật kế hoạch sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình
13 Nguyễn Hữu Hạnh Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
14 Phí Hồng Hải Phó viện trưởng  Viện Khoa học LN VN
15 TRần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Phòng HTQT trường ĐHLN
16 Bùi Thị Hoa Trưởng ban  Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân- Thanh Hóa
17 Triệu Đăng Khoa Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang
18 Nguyễn Đức Lâm Giám đốc khu BTTN Khu BTTN Hoàng Liên-Văn Bàn tỉnh Lào Cai
19 Nguyễn Văn Long Giám đốc chi nhánh Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Daichilife Việt Nam tại Hòa Bình
20 Trịnh Thăng Long Chuyên gia tư vấn Quốc tế về Lâm nghiệp 
21 Hồ Viết Lân Giám đốc Công ty Môi trường đô thị tỉnh Thanh Hóa
22 Sa Thị Hồng Lan Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu UBKT Trung ương
23 Lê Minh Nguyên Hạt Trưởng hạt KL Diễn Châu tỉnh Nghệ An
24 Vũ Tuấn Phương Trưởng ban ĐT&HTQT Viện KHLN Việt Nam
25 Lê Tuấn Sơn Phó chi cục trưởng Chi cục chất lượng an toàn NL Thủy sản tình Bình Phước
26 Nguyễn Anh Tuấn Phó chi cục trưởng Chi cục thuế TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
27 Nguyễn Trọng Tiến Phó trưởng phòng Phòng kinh tế ngành thuộc UBND tỉnh Bình Phước
28 Dương Văn Thịnh Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch & tài chính Tổng cục LN - Bộ NN&PTNT
29 Đỗ Anh Tuân Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý TCCB- Bộ NN&PTNT
30 Nguyễn Minh Thanh   Phó Bí thư chi bộ - Chủ tịch Công Đoàn Khoa Lâm học-trường ĐHLN
31 Nguyễn Văn Thịnh Trưởng phòng NN Huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa
32 Lê Minh Thủy Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Hòa Bình
33 Đinh Thị Thủy Phó Hội trưởng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình
34 Nguyễn Duy Vĩnh Hạt Trưởng Hạt KL Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa
35 Nguyễn Thị Vân Hội trưởng Hội phụ nữ Thị Xã Sơn Tây-Thành phố Hà Nội

Chia sẻ