KHÓA 35

12 tháng 10, 2016
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nguyễn Văn Chương Trưởng phòng Công ty lâm nghiệp Đường 9 - Quảng Trị
2 Phùng Đình Châm Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp &PTNT Đà Bắc
3 Vũ Văn Cần Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nam
4 Nguyễn Hữu Chiến Giám đốc Sở Tài nguyên & MT tỉnh Lạng Sơn
5 Bùi Thế Đồi Phó hiệu trưởng Ban Giám Hiệu  - Trường đại học Lâm nghiệp
6 Dương Tiến Đức Phó viện trưởng Viện Lâm Nghiệp nhiệt đới
7 Lê Quang Đồng Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
8 Đồng Thanh Hải Phó trưởng phòng Khoa Sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp
9 Lê Thanh Hải Giám đốc Lâm trường Quì Hợp - Nghệ An
10 Phạm Văn Hạ Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch & đầu tư Đắc Lắc
11 Nguyễn Đình Hải Phó Trưởng Khoa Khoa Lâm học - Trường đại học Lâm nghiệp
12 Viên Đình Hiệp Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp &PTNT SiMaCai - Lào Cai
13 Bùi Khắc Hoàn Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung - Thanh Hóa
14 Phùng Văn Khoa Trưởng Khoa Khoa QLTNR&MT-Trường đại học Lâm nghiệp
15 Võ Sỹ Lâm Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương - Nghệ An
16 Nguyễn Tiến Lâm Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội
17 Hoàng Tiến Mạnh Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Đắc Nông
18 Bùi Chính Nghĩa Phó vụ trưởng Vụ QLSX lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp
19 Đào Tiến Quyết Phó chánh văn phòng Văn phòng UBND huyện Đà Bắc - Hòa Bình
20 Phí Đăng Sơn Trưởng Bộ môn Khoa Lâm học - Trường đại học Lâm nghiệp
21 Nguyễn Hữu Tài Chi cục trưởng Chi cục QLCLNLTS, Sở NN&PTNT Hòa Bình
22 Kiều Quốc Trung Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình
23 Trần Tiến Trình Giám đốc Sơn VIP
24 Phạm Quốc Vượng Phó Giám đốc Cty cổ phần đầu tư và ptriển VRG Long Thành

Chia sẻ