ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA LÂM HỌC NHIỆM KỲ 2017-2022

25 tháng 8, 2017
Sáng nay tại phòng họp khoa diễn ra "Đại hội Công đoàn khoa Lâm học nhiệm kỳ 2017-2022" .

Thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam; kế hoạch số:21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp và Công đoàn Việt Nam; Được sự nhất trí của Ban chấp hành Công đoàn Trường và Chi ủy Chi bộ Khoa Lâm học, Công đoàn Khoa Lâm học tiến hành đại hội nhằm kiện toàn lại tổ chức Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Minh Thành; đồng chí Lê Thị Khiếu; đồng chí Trần Thị Yến. Đại hội cũng đã bầu ra 07 đồng chí tham dự Đại hội Cổng đoàn trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đ/c Nguyễn Minh Thanh đọc báo cáo tổng kết

Đ/c Lê Xuân Trường - Trưởng khoa đóng góp ý kiến cho đại hội

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022


Chia sẻ