Trao đổi học thuật với Giáo sư Miromi Mizunaga.

30 tháng 10, 2017
Sáng ngày 26/10/2017 tại văn phòng khoa Lâm học đã diễn ra buổi trao đổi học thuật giữa giảng viên của Khoa Lâm học với giáo sư Miromi Mizunaga khoa Nông nghiệp-ĐH Shizuoka-Nhật bản.

Buổi trao đổi học thuật đã thành công tốt đẹp với nhiều lĩnh vực nghiên cứu được đưa ra thảo luận như: vai trò và chức năng của phân bố lá trên cây trong đề xuất các tác động lâm sinh trong điều tiết độ tàn che thông qua các mô hình đự đoán dựa trên mối quan hệ giữa phân bố lá cây với các yếu tố môi trường; Khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến như máy 3D laser scanner để xác định đặc điểm sinh thái loài cây; mô hình phân bố công gian của cây rừng dựa trên phân tích điểm; vv.

Buổi trao đổi cũng đi đến thống nhất: GS.Miromi Mizunaga sẽ có một buổi giới thiệu kết quả nghiên cứu về vai trò và chức năng của phân bố lá trên cây tại khoa Lâm học, ĐHLN vào đầu tháng tuần đầu tháng 11 năm 2017. Sau khi giới thiệu kết quả nghiên cứu, Giáo sư sẽ có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Trường về việc tổ chức sự kiện trao đổi sinh viên nghiên cứu trong mạng lưới liên kết các trường ĐH lĩnh vực Lâm nghiệp châu Á tại ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vào năm 2018.


Chia sẻ