TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THIẾT KẾ

22 tháng 1, 2018
Căn cứ vào công văn tuyển dụng của Tổng công ty giấy Việt Nam có nhu cầu cần tuyển dụng một số sinh viên đã tốt nghiệp thuộc khoa Lâm học như sau


Chia sẻ