HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA LÂM HỌC

29 tháng 12, 2017
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017 Khoa Lâm học long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

8h00 sáng ngày 29/12/2017 Khoa Lâm học long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, với thành phần tham dự là toàn thể cán bộ viên chức, hợp đồng lao động của Khoa.

Nôi dung chính của Hội nghị là:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của đơn vị;

2. Đánh giá tình hình thưc hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của trường;

3. Góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ bnăm 2017.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Hội nghị


Chia sẻ