Sinh hoạt học thuật BM Lâm sinh

21 tháng 9, 2017
Sáng ngày 20/9/2017 tại phòng họp khoa diễn ra buổi sinh hoạt học thuật của BM Lâm sinh

Buổi SHHT dưới sự chủ trì của TS Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng BM, và toàn thể các Thầy/cô trong bộ môn và các thầy cô quan tâm.

Buổi sinh hoạt học thuật với nội dung: Báo cáo nội dung và kết quả khoa học của NCS Lê Ngọc Hoàn với đề tài " Nghiên cứu ứng dụng không gian địa lý trong phát hiện cháy rừng ở Việt Nam"

Sau khi NCS Lê Ngọc Hoàn trình bày báo cáo các thầy cô trong buổi SHHT đã góp ý cho bản báo cáo của NCS một cách đầy đủ và chi tiết.

Kết luận của Hội đồng: Mặc dù vẫn còn 1 số khiếm khuyết nhưng nhìn chung đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu một Luận án tiến sỹ Lâm nghiệp.

Sau nghi NCS chỉnh sửa theo những góp ý trong buổi SHHT, HĐ đề nghị nhà trường cho phép NCS bảo vệ cấp cơ sở.


Chia sẻ