ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÂM HỌC NHIỆM KỲ 2017-2020

22 tháng 9, 2017
Sáng ngày 21/9/2017 Chi bộ Khoa Lâm học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/ĐU ngày 25/8/2017 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các Chi bộ nhiện kỳ 2017-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 21/9/2017 Chi Bộ khoa Lâm học long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đã bầu ra Chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí: Đ/c Lê Xuân Trường; Đ/c Nguyễn Minh Thanh; Đ/c Trần Việt Hà.


Chia sẻ