Khoa Lâm học tổ chức ghi hình phục vụ công tác đào tạo, quảng bá và xây dựng cơ sở dữ liệu cho Khoa

28 tháng 5, 2020
Ngày 26/5/2020 Tập thể cán bộ khoa Lâm học, cùng với phòng Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành ghi hình phục vụ công tác đào tạo, quảng bá và xây dựng cơ sở dữ liệu cho Khoa.

Đại diện Ban Lãnh đạo Khoa, các thầy cô Lãnh đạo các Bộ môn, Trung tâm đã chia sẻ các thông tin cụ thể về đơn vị, những thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của đơn vị. Những thành tích to lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng đã được các thầy cô trình bày. Đồng thời, những lợi ích cho các bạn sinh viên, học viên cao học khi học tập tại khoa cũng được các thầy cô lãnh đạo các đơn vị chia sẻ. Những thông tin bổ ích này sẽ là cơ sở quan trọng cho các bạn học sinh quan tâm tới học tập và làm việc tại Khoa trong thời gian tới.

PGS.TS. Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa - giới thiệu chung về Khoa

TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó trưởng Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng - giới thiệu về Bộ môn

Th.S. Phạm Thị Hạnh - Phó trưởng Bộ môn Lâm sinh - giới thiệu về Bộ môn

TS. Phí Đăng Sơn - Trưởng Bộ môn Khoa học đất - giới thiệu về Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Giám đôc Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu - giới thiệu về Trung tâm

Thầy/cô Bộ môn Lâm sinh - chấm Chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên K61

Thầy/cô Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng 

Th.S.Trần Thị Hằng - Kỹ sư Hướng dẫn thực hành - làm việc trong phòng Thí nghiệm

Sinh viên thực hành môn Trồng rừng


Chia sẻ