Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018

10 tháng 4, 2018
Sáng ngày 09/4/2018 Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Lâm học đã tiến hành thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018

Sáng ngày 09/4/2018 Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa Lâm học đã tiến hành thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018. Danh sách hội đồng kèm theo QĐ số 593/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

STT

Tên nhiệm vụ

Tên chủ nhiệm

Thành viên hội đồng

1

Nghiên cứu sử dụng Qgis để quản lý tài nguyên rừng và giảm nhẹ thiên tai.

TS. Bùi Mạnh Hưng

GS.TS. Trần Hữu Viên-Chủ tịch

TS. Cao Thị Thu Hiền-Thư ký

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa-Ủy viên/PB1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải-Ủy viên/PB2

2

Biến động phốt pho vô cơ và hữu cơ dễ tiêu trong đất rừng sau cháy.

TS. Đinh Mai Vân

PGS.TS. Bùi Thế Đồi-Chủ tịch

TS. Cao Thị Thu Hiền-Thư ký

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh-Ủy viên/PB1

TS. Nguyễn Hồng Hải-Ủy viên/PB2

3

Nghiên cứu tạo cây con Gõ đỏ (Afze Xylocarpa (Kurz) Craib)

TS. Trần Việt Hà

PGS.TS. Bùi Thế Đồi-Chủ tịch

TS. Nguyễn Hồng Hải -Thư ký

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh-Ủy viên

PGS.TS. Lê Xuân Trường-Ủy viên/PB1

TS. Cao Thị Thu Hiền-Ủy viên/PB2

Kết quả của buổi xét chọn 03 đề tài được hội đồng đánh giá cao và đồng ý cho tiếp tục thực hiện.

Một số hình ảnh của buổi xét duyệt đề cương

 


Chia sẻ