Cơ Hội Việc Làm Của Ngành Lâm Sinh

16 tháng 4, 2020
Cơ Hội Việc Làm Của Ngành Lâm Sinh

Sau khi được học tập và đào tạo tại Khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp, sinh viên ngành lâm sinh sẽ nhận được rất nhiều kiến thức và kỹ năng từ truyền thống đến hiện đại, từ cơ bản đến phức tạp như quản lý đa dạng sinh học, quản lý sử dụng tài nguyên bền vững, trồng rừng năng suất cao, sử dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên rừng, phân tích số liệu và viết báo cáo khoa học... Do vậy, có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế và làm việc ở nhiều đơn vị và cơ quan khác nhau như:

- Các Viện, Trường, Trung tâm có hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Lâm nghiệp và Lâm sinh; 

- Cơ quan quản lý nhà nước: Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Chi cục Lâm nghiệp; Các vườn Quốc gia; Khu bảo tồn; các công ty Lâm nghiệp ; phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Trung tâm khuyến nông khuyến lâm, chi cục Kiểm lâm; hạt kiểm lâm; 

- Tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên môi trường...;

- Các trường đại học, viện nghiên cứu khác trong khu vực và trên thế giới về Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng...

nh 1: Cựu sinh viên làm việc tại viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Ánh 2: Cựu sinh viên làm việc tại viện nghiên cứu giống cây trồng

 


Chia sẻ