TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP (Đợt 2) NĂM 2019 KHOA LÂM HỌC

4 tháng 3, 2019
Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 28/02/2019 nhóm tư vấn hướng nghiệp Khoa Lâm học đến các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An..

Tiếp tục triển khai cho công tác tuyển sinh Đại học năm 2019. Khoa Lâm học đã tiến hành tư vấn hướng nghiệp (đợt 2) cho các học sinh trung học phổ thông một số trường tại tỉnh Nghệ An như trường Trung học Phổ thông số Con Cuông, Trường Trung học Phổ thông huyện Kỳ Sơn, trường Trung học Phổ thông Anh Sơn 1, và trao những xuất học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó có kết quả học tập tốt. Tham gia nhóm tư vấn có PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Trưởng đoàn, Th.S. Trần Thanh Sơn - thành viên.

Một số hình ảnh của đợt tư vấn hướng nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - Trao học bổng cho các em học sinh


Chia sẻ