HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2018

25 tháng 12, 2018
Sáng ngày 25/12/2018 Khoa Lâm học long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2018

8h00 sáng ngày 25/12/2018 Khoa Lâm học long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018, với thành phần tham dự là toàn thể cán bộ viên chức, hợp đồng lao động của Khoa.

Nôi dung chính của Hội nghị:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Khoa;

2. Đánh giá tình hình thưc hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019 của Trường;

3. Góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Ông Nguyễn Minh Thanh - Chủ tịch công đoàn khoa đọc báo cáo của Trường

Ông Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa đọc báo cáo của Khoa


Chia sẻ