THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA KHOA LÂM HỌC

19 tháng 5, 2015

1.Ngành Lâm sinh (Silviculture).

- Mã Ngành: D620205               

- Khối thi: A00, A01, B00, D01

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 141 tín chỉ

-  Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ các điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh.

- Có các kiến thức: Kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên, phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu của ngành; kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh; kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý dự án; có khả năng luận cứ về chính sách, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

- Có các khả năng:

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng;

+ Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở ccacs cơ sở sản xuất và nghiên cứu;

+ Tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương;

+ Tổ chức làm việc cá nhan theo nhóm;

+ Sử dụng thành thạo cac phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.

- Có các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ quan quản lý nhà nước về nông, lâm nghiệp, cơ quan kiểm lâm, các vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp, các cơ quan nghiên cứu đào tạo tư vấn về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường, các tổ chức Phi Chính Phủ về lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý bền vững gắn với biến đổi khí hậu.

2. Ngành Lâm nghiệp ( Forestry).

 - Mã Ngành: D620201          

- Khối thi: A00, A01, B00, D01

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 138 tín chỉ

-  Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ các điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư ngành Lâm nghiệp được đào tạo chuyên về lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Có các kiến thức:

+ Có kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu của ngành;

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh, Công nghiệp rừng, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp;

+ Có kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý dự án; Có khả năng luận cứ về chính sách, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

- Có các khả năng:

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng;

+ Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu;

+ Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương;

+ Tổ chức, làm việc cá nhân và theo nhóm;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.  

- Có các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ quan quản lý nhà nước, Các vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các doanh nghiệp Lâm nghiệp, các viện nghiên cứu, các tổ chức Phi Chính Phủ về lĩnh vực Lâm nghiệp, quản lý bền vững gắn với biến đổi khí hậu, Khuyến lâm và PTTN.

3. Ngành lâm nghiệp  bằng tiếng Anh  (Forestry)

 Mã Ngành: D52620201         

- Khối thi: A00, A01, B00, D01

- Thời gian đào tạo: 4.5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ

-  Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ các điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo những kỹ sư có trình độ ngang tầm với các kỹ sư cùng chuyên ngành trong khu vực và trên thế giới

- Có các kiến thức: 

+ Có khả năng thể hiện tốt các kiến thức vào kỹ năng về khoa học lâm nghiệp bằng lời và bằng các văn bản, bài viết bằng tiếng Anh.

+ Có khả năng tham gia vào các chương trình nằm ngoài chuyên môn hóa, đồng thời có khả năng hiểu biết và nắm vững một số vấn đề cơ bản về khoa học và kỹ thuật, phân tích xã hội.

+ Có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực liên quan và phù hợp với khoa học lâm nghiệp; làm việc bằng tiếng Anh với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp: Làm việc trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và các khoa học xã hội nhằm giải quyết phần lớn các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực lâm nghiệp, các cơ quan quản lý nghiên cứu Liên hợp quốc thuộc Asian.

 


Chia sẻ