CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

21 tháng 2, 2019
Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019 Hội đồng đã tiền hàng " Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2019"

Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019 Hội đồng Khoa Lâm học theo QĐ số 176/QĐ-KHCN-ĐHLN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiền hành "Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2019"

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ cở của mình. Các thành viên trong hội đồng phản biện và đóng góp ý kiến, đưa ra thống nhất để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi thực hiện đề tài.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu.

PGS.TS. Lê Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng đọc QĐ thành lập HĐ

Th.S.Nguyễn Hoàng Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương 

TS. Đinh Mai Vân - Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương

TS. Trần Việt Hà - nhận xét đề cương

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh - đóng góp ý kiến

 

 


Chia sẻ