CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA KHOA LÂM HỌC, ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP !

Xét hồ sơ dự tuyển NCS chuyên ngành Lâm sinh

17 tháng 5, 2017
Chiều ngày 16/5/2017 tại phòng họp Khoa diễn ra buổi xét hồ sơ dự tuyển cho 04 NCS chuyên ngành Lâm sinh đợt I năm 2017

      Chiều ngày 16/5/2017 tại phòng họp Khoa diễn ra buổi xét hồ sơ dự tuyển cho 04 NCS chuyên ngành Lâm sinh MS 62620205

TIỂU BAN XÉT DUYỆT NGHIÊN CỨU SINH

(theo quyết định số: 171/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 16/02/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ Tên

Trách nhiệm

Đơn vị

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Trưởng tiểu ban

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Phạm Thế Anh

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Nguyễn Minh Thanh

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Phí Đăng Sơn

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Lê Xuân Trường

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

TT

Họ Tên

Giới tính

1

Đào Hùng Mạnh

Nam

2

Nguyễn Kiên Cường

Nam

3

Nguyễn Tiến Bằng

Nam

4

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nam

       Hội đồng đánh giá Hồ sơ dự tuyển, đánh giá trình bày bài luận của các thí sinh. Kết quả 04 thí sinh đủ điều kiện là NCS chuyên ngành Lâm sinh MS 62620205.


Chia sẻ