BỘ MÔN LÂM SINH

26 tháng 9, 2016
BỘ MÔN LÂM SINH

 

KỶ YẾU BỘ MÔN LÂM SINH

Silviculture Department

Email: bmlamsinh@gmail.com

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

1. Lược sử hình thành và phát triển

          Bộ môn Lâm sinh được thành lập năm 1992 trực thuộc khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp. Tiền thân của Bộ môn Lâm sinh là Bộ môn Lâm học và Bộ môn Trồng rừng được thành lập năm 1956. Để phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển chung của nhà trường năm 1992 đã sát nhập 2 bộ môn thành bộ môn Lâm sinh. Từ khi thành lập đến nay bộ môn đã quản lý phát triển chuyên môn các  môn học và các ngành đào tạo được giao.

2. Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

          Hiện nay bộ môn được Nhà trường và Khoa giao quản lý và đào tạo ngành Lâm sinh và ngành Lâm nghiệp.

          Các môn học được giao đào tạo gồm có: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Sinh thái môi trường, Kỹ thuật lâm sinh, Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề, Trồng rừng, Phương pháp nghiên cứu hệ sinh thái, Quản lý rừng bền vững… và các môn học cho chương trình tiên tiến và chương trình chuẩn: Địa lý sinh thái rừng, Quản lý thảm thực vật rừng nhiệt đới, Địa chất tài nguyên thiên nhiên, Sinh thái và quan trắc TNTN…

3. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

          Hiện nay các giảng viên trong bộ môn đã và đang tham gia nhiều chương trình, đề tài, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp bộ môn về các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật lâm sinh và phát triển lâm nghiệp.

4. Thành tích đã đạt được

          - Năm 2007: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2008: Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen cấp bộ

          - Năm 2009: Bằng khen cấp Chính phủ

          - Năm 2010: Huân chương lao động hạng ba

          - Năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2013: Tập thể lao động tiên tiến

          - Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2015: Tập thể lao động tiên tiến

          - Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc

          - Năm 2017: Bằng khen cấp Bộ

           - Năm 2018: Tập thể lao động xuất sắc

II. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC

- Tổng số cán bộ đang công tác tại bộ môn là 12 người,( 01 PGS; 03 TS; 08 Th.S)

- 02 PGS là cán bộ kiêm giảng

GPS.TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG, 1968

Chức vụ:  Trưởng Khoa, giảng viên cao cấp

Chuyên môn: Lâm sinh, Trồng rừng, Sinh thái rừng, REDD+

Email: truongfuv@yahoo.com

Chi tiết

TS. TRẦN VIỆT HÀ, 1973

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn, giảng viên

Chuyên môn: Lâm học nhiệt đới, Lâm nghiệp cộng đồng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Email: viethavfu@gmail.com

Chi tiết

ThS. PHẠM THỊ HẠNH, 1984

Chức vụ: Phó Trưởng BM Lâm sinh

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh

Email: hanhsilv@gmail.com

Chi tiết

ThS. PHẠM THỊ QUỲNH, 1989

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Địa lý sinh thái rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Email: phamthiquynhvfu@gmail.com

Chi tiết

ThS. HOÀNG KIM NGHĨA, 1979

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng

Email:hoangkimnghia@yahoo.com

Chi tiết

ThS. TRẦN THỊ MAI SEN, 1979

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Rừng ngập mặn, Sinh thái rừng

Email: senmydinh@gmail.com

Chi tiết

ThS. TRẦN THỊ YẾN, 1983

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Trồng rừng

Email: Yenlamsinh@gmail.com

Chi tiết

ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, 1982

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Sinh thái học, Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh

Email:thuhanghadong@gmail.com

Chi tiết

GPS.TS. PHẠM MINH TOẠI, 1976

Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo- Giảng viên kiêm giảng

Chuyên môn: Lâm sinh, Địa lý sinh thái rừng, Quản lý rừng bền vững, Kỹ thuật lâm sinh, Chứng chỉ rừng.

Email: toaifuv@yahoo.com

Chi tiết

PGS. TS. BÙI THẾ ĐỒI, 1973

Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Kiêm giảng

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: doifuv@yahoo.com

Chi tiết

Th.S. LÊ HỒNG LIÊN, 1981

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Rừng ngập mặn, sinh thái rừng

email. lehonglien1981@gmail.com

Chi tiết

Th.S. NGUYỄN THANH THỦY VÂN, 1983

Chức vụ: Trợ lý tổng hợp khoa

email. van83lh@gmail.com

TS. NGUYỄN TRUNG THÀNH, 1974

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: thanhfuv@yahoo.com

TS. TRẦN HỢP, 1976

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Lâm sinh

Email: hopjapan@yahoo.com

 

CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

- PGS.TS.Phạm Xuân Hoàn; GS.TS. Phạm Văn Điển; TS. Hà Quang Anh; Th.S.GVC.Phạm Thị Huyền; KS. Bùi Ngạnh; KS.Nguyễn Duy Hùng; KS.Phạm Xuân Quảng; KS.Nguyễn Tiến Thảo; PGS.TS.Nguyễn Hữu Vĩnh; GS.TS.Ngô Quang Đê; PGS.TS.Hoàng Kim Ngũ; GS.TS.Phùng Ngọc Lan; PGS.TS. Đặng Kim Vui; TS.Lê Văn Toán; TS.Nguyễn Phú Hùng; KS.Bùi Đình Toán; KS.Lã Văn Thức; KS.Vũ Đại Dương; Th.S.Phạm Quang Việt; Th.S.Đỗ Thị Quế Lâm; Thầy. Nguyễn Tiến Nghêng; Cô. Hoàng Thị Thu; Cô Phạm Thị Kim Liên và một số thầy cô 

 

 

 

 

 


Chia sẻ