Khoa Lâm học hợp tác đào tạo chuyên môn cơ bản về lâm nghiệp

1 tháng 11, 2023
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) với trường Đại học Lâm nghiệp. Từ ngày 15 - 28 tháng 9 năm 2023 tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập – Lạng...

Đến dự với buổi khai mạc lớp học có các đồng chí đồng chí Đoàn Thị Hà – đại diện phòng Tổ chức lao động, đồng chí Hồ Thị Thanh Huyền đại điện phòng Lâm nghiệp Tổng công ty LNVN cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo 02 CTLN Đình Lập và Lộc Bình. Thay mặt Tổng CTLN Việt Nam đồng chí Đoàn Thị Hà nhấn mạnh: "Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị và coi đây là  "yếu tố sống còn" để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và giúp cho các đơn vị chủ rừng trong tổng công ty được tiếp cận và học hỏi những vấn đề khoa học mới trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa…"  Do đó, đây là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất như các CTLN trong tổng công ty LNVN được tiếp cận với những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, qua đó áp dụng vào các công việc quản lý, điều tra, giám sát các hoạt động Lâm nghiệp phục vụ tiến trình đó của đơn vị".

Đồng chí Đoàn Thị Hà – đại diện phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc lớp học

Đồng chí Hồ Thị Thanh Huyền đại điện phòng Lâm nghiệp – Tổng công ty LNVN nhấn mạnh về vai trò của lớp học đối với đơn vị sản xuất Lâm nghiệp

Đồng chí Nguyễn Hàm Nam – phó Giám đốc CTLN Đình Lập đại diện đơn vị tổ chức lớp học phát biểu vui mừng và hào hứng khi lớp học được thực hiện tại đơn vị

Giảng viên TS. Cao Thị Thu Hiền đã chia sẻ về quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quản lý rừng FSC cho các học viên trong buổi đầu gặp gỡ. Trong 02 tuần học tập, các học viên được giới thiệu về 04 chuyên đề cùng với việc thực hành tiếp cận hiện trường ngay tại CTLN Đình Lập.

Giảng viên TS.Cao Thị Thu Hiền giới thiệu sơ bộ về hệ thống chứng chỉ FSC

Đồng chí Vũ Văn Hường Phó TGĐ tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đến dự và phát biểu động viên lớp học cùng cố gắng

Những chuyên đề được lựa chọn đó là Đánh giá tác động môi trường xã hội; Điều tra đa dạng sinh học, Điều tra tăng trưởng rừng và hướng dẫn cập nhật phương án quản lý rừng bền vững cho đơn vị chủ rừng. Đó cũng là những nội dung mà các học viên được trực tiếp tham gia thực hiện thông qua các buổi đi thực tế, khảo sát thu thập số liệu và thông tin dữ liệu để xây dựng các báo cáo đánh giá cho đơn vị. Các cán bộ giảng viên trao đổi với các học viên về những chuyên đề đã được tiếp cận và những nội dung được trình bày trong khóa học này.

Điều tra xây dựng báo cáo "Tăng trưởng rừng"

Điều tra xây dựng báo cáo "Tăng trưởng rừng"

Hướng dẫn xây dựng báo cáo "Đánh giá tác động môi trường – xã hội"

Điều tra giám sát các hoạt động ở vườn ươm - "cập nhật phương án quản lý rừng bền vững"

Điều tra thực địa xây dưng báo cáo "Đánh giá đa dạng sinh học"

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra rừng

Thảo luận trao đổi số liệu thu thập tại vườn ươm

Lớp học được chia thành các nhóm thảo luận sôi nổi theo các chuyên đề, đưa ra những ý kiến về thực trạng, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nội dung báo cáo và xử lý thông tin thu thập, cũng như đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất kinh doanh rừng để phù hợp với bộ tiêu chuẩn đánh giá của FSC.

 

Trong 02 tuần tập huấn liên tiếp, các cán bộ công nhân viên Lâm nghiệp đến từ các đơn vị trong tổng công ty Giấy như CTLN Đình Lập, Lộc Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình và cán bộ phòng Lâm nghiệp của tổng công ty Vinafor đã tham gia đầy đủ, tích cực đồng thời có được những thông tin và trải nghiệm, chia sẻ hữu ích, tiếp cận những kiến thức vô cùng thiết thực về các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng của các đơn vị có những điểm nào cần khắc phục để đảm bảo kinh doanh rừng bền vững hướng tới xin cấp chứng chỉ rừng FSC cho đơn vị trong tương lai.

Một số hình ảnh khác tại khóa học:

Các lớp tập huấn tương tự có thể được triển khai rộng rãi ở tất cả các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Chi cục kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên… hoặc ở tất cả các đơn vị chủ rừng có hoạt động kinh doanh và sản xuất lâm nghiệp.

 

Mọi vấn đề cần tư vấn và thông tin thêm vui lòng liên hệ:

Nhà A3 - Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS Lê Xuân Trường – trưởng khoa Lâm học

Số điện thoại: 0901.776.286

Email: Truongfuv@yahoo.com 


Chia sẻ