ThS. HOÀNG T. THU TRANG

12 tháng 8, 2020
Chức vụ : Giảng viên - Chuyên môn: Quy hoạch lâm nghiệp - Email: trangmim@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: HOÀNG THỊ THU TRANG                

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 29/04/1986

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Anh C

Đơn vị công tác: Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng – khoa Lâm học

Số điện thoại: 0917.317.389

Email: trangmim@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2008, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

2010, Thạc sỹ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 04/2009 đến nay: Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn: Quy hoạch Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học:

Quy hoạch Lâm nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch phát triển nông thôn

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Chứng chỉ "Phương pháp luận dạy thực hành" -2016

- Chứng chỉ "Quản lý rừng bền vững" - 2019

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: Quy hoạch lâm nghiệp, Quy hoạch sử dụng đất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

Tham gia đề tài cấp Bộ:

1.Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SPSS trong điều tra và xử lý dữ liệu lâm nghiệp, Đề tài của Bộ NN&PTNT, 2009-2011.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Bài báo "Bảo vệ nguồn gen loài Thủy tùng đang bị đe dọa trầm trọng ở Việt Nam", Tạp chí công nghệ sinh học 2014

2. Đánh giá mối quan hệ di truyền quần thể cây Mun ở Việt Nam trên cơ sở phân tích NUCLEOTIDE VÙNG GEN ITS – rDNA, Tạp chí công nghệ sinh học 2014.

3. Đánh giá đa dạng di truyền quần thể Vù Hương ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam bằng chỉ thị phân tử vệ tinh, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 2019


Chia sẻ