Giảng viên khoa Lâm học tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp 8 tháng 9, 2023

Từ ngày 23/8/2023- 25/8/2023 tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung tâm NCLN&BĐKH - khoa Lâm Học - VNUF đã kết hợp với Trung tâm Khoa học kỹ thuật huyện Mộc Châu tổ chức thành công lớp tập huấn "...

Đọc tiếp