ThS. PHẠM THỊ HIỂN

12 tháng 8, 2020
- Chức vụ: Kỹ sư - Chuyên môn: Lâm sinh, ĐTQH - Email: hienpham1805@gmail.com

 

1.THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : PHẠM THỊ HIỀN                

Giới tính : Nữ    

Năm sinh: 1985

Ngạch tuyển dụng: Kỹ sư

Học vị: Thạc sỹ  

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu, Khoa Lâm học - trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0988727850/ 0865632381

Email: hienpham1805@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

*2008, Kỹ sư, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

*2015, Thạc sỹ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ  TRÌNH CÔNG TÁC

*05/2009 – 12/2011: Nghiên cứu viên, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

*01/2012 đến nay: Kỹ sư, Trung tâm NCLN & BĐKH, khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4.LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

5.LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

-Lâm sinh

-Thổ nhưỡng

-Ứng dụng Công nghệ sinh học trong Lâm nghiệp

6.ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/ Dự án/ Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2 Đề tài/ Dự án/ Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ:

1.Dự án Điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.

2. Tổng hợp kết quả dự án, xây dựng bản đồ vùng, tích hợp vào cơ sở dữ liệu KKR thuộc Tổng điều tra KKR toàn quốc 2013-2016, năm 2016

3. Lập hồ sơ quản lý thuộc dự án KKR Đồng Nai, năm 2016

4 Tổng hợp số liệu KKR theo đơn vị hành chính thuộc dự án KKR Đồng Nai, năm 2016

Cấp Tỉnh/Thành phố:

1. Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận, năm 2017

2. Tư vấn Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030, Chi cục kiểm lâm tỉnh Hoà Bình, năm 2018

3. Điều tra, đánh giá hiện trạng kinh doanh, sản xuất, quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý trực tuyến đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, năm 2018

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, năm 2018

5. Tư vấn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ mốc, bảng cho khu rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn Thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình,  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, năm 2018

6. Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đã được giao, cho thuê làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, năm 2018

7. Xây dựng bản đồ nơi cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Quỹ BV&PTR tỉnh Sơn La, 2019

8. Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu chi trả dịch vụ môi trương rừng", Quỹ BV&PTR Việt Nam

9. Khảo sát, lập hồ sơ ranh giới cắm mốc, bảng và thực hiện cắm mốc bảng cho các khu rừng phòng hộ, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, 2019

7.BÀI BÁO TRONG NƯỚC ĐÃ CÔNG BỐ

Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Phượng, Lê Thị Khiếu, Nguyễn Thị Bích Hòa, Đặc điểm sinh vật đất dưới tán rừng thực nghiệm Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 20/10, 2017


Chia sẻ