ThS. ĐỖ THỊ QUẾ LÂM

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Lâm sinh - Email: dothiquelam@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ĐỖ THỊ QUẾ LÂM                                  

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1975

Ngạch giảng viên: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh C

Đơn vị công tác: Trung tâm NCLN & BĐKH, Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0915 585 905

Email: dothiquelam@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1997, Kỹ sư, Lâm sinh tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp

2003, Thạc sĩ, Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC   

12/1997 - 1/1999: Tập sự giảng dạy, Kinh tế Lâm nghiệp, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp.

2/1999 đến nay: Kỹ sư hướng dẫn thực hành & thực tập, Lâm sinh, khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

- Kỹ thuật lâm sinh;

- Trồng rừng;

- Sinh thái rừng.

Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

1.Nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông, phổ biến chính sách NN & PTNT về khuyến nông cho cán bộ khuyến nông trên 5 năm kinh nghiệm.

2.Phương pháp khuyến nông & kỹ thuật gây trồng rừng gỗ lớn thâm canh.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Lâm sinh;

- Sinh thái rừng & Môi trường;

- Khuyến nông & PTNT;

- Quản lý rừng bền vững & CC rừng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Bộ

Nghiên cứu chọn giống & kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Phay (Duabanga sonneratioides Buch.Ham.) cung cấp gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, 2019-2022.

Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Đánh giá sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loài cây phục vụ công tác trồng rừng sản xuất và đề xuất biện pháp kinh doanh hiệu quả, cấp tỉnh, 2019-2020.

Cấp Cơ sở

Lựa chọn tập đoàn cây trồng rừng phù hợp cho vùng phòng hộ ven hồ thủy điện Hòa Bình tại huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình, cấp trường ĐH Lâm nghiệp, 2005.

Điều tra các loài thực vật cung cấp LSNG & tuyển chọn một số loài LSNG có triển vọng để phát triển tại Lâm trường Lương Sơn - Hòa Bình, cấp trường ĐH Lâm nghiệp, 2006.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

7.2. SÁCH

Giáo trình

1.Phạm Thị Huyền, Đỗ Thị Quế Lâm, Giáo trình và đĩa hình tài liệu tập huấn Khuyến Lâm: "Kỹ thuật gây trồng một số loài cây Lâm nghiệp ở phía Bắc", Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, NXBNN, 2009.


Chia sẻ