ThS. LÊ THỊ KHIẾU

12 tháng 8, 2020
Chức vụ: Phó Giám đốc TT - Kỹ sư HDTH - Chuyên môn: Đo đạc, GIS - Email: khieulevfu@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Thị Khiếu                             

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: V.05.02.07

Chức vụ: PGĐ

Học vị: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Ngoại Ngữ: Anh văn

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0901 786 998

Email: khieult@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2000, Kỹ sư, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

2004, Thạc sỹ, Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/2005 đến nay: KS.HDTH, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học

Viễn thám và GIS

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lâm sinh

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ THAM GIA

Cấp Bộ

1. Xây dựng phần mềm hỗ trợ xử lý số liệu đo ngoại nghiệp và biên tập nhanh bản đồ trong môi trường Mapinfo, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2009 - 2011.

2. Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thuốc nam (Chóc máu, Nhàu, Bình vôi) có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh nan y trên đất rừng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2010 -2012.

3. Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của một số mô hình luồng (Dendrcalamus membranaceus Munro) gây trồng tại tỉnh Thanh Hóa, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011 -2013.

4. Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011 -2015.

 5. Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2015 -2019.

Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu ưu thế sinh trưởng của một số lâm phần Bạch đàn lai trồng thuần loài đều tuổi, Đề tài cấp cơ sở, 2012 -2013.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bỏ hoá sau canh tác nương rẫy đến một số tính chất đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đề tài cấp cơ sở, 2019.

7. BÀI BÁO TRONG NƯỚC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Lê Thị Khiếu, Ứng dụng công cụ nhập độ cao tự động và chuẩn hóa đường đồng mức của phần mềm VDMAP. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, tập 2, số 3, 2013.

2. Bùi Thế Đồi, Đỗ Anh Tuân, Lê Thị Khiếu, Lê Thị Diên, Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây chóc máu (Salacia cochinchinensis Lour.) trên đất rừng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi, tập 2, số tháng 12, 20

 3. Phạm Thành Đúng, Bùi Thế Đồi, Bùi Việt Hải,  Lê Thị Khiếu, Nghiên cứu sinh trưởng và chất lượng cây con Găng Néo (Manikara hexandra Dub) trồng trên đất rừng tại vườn quốc gia Côn Đảo. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi, tập 1, số tháng 6, 2016.

4. Nguyễn Hoàng Hương, Lê Thị Khiếu, Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng Trang (Kandelia obovate) tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2016.

5. Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Phượng, Lê Thị Khiếu, Nguyễn Thị Bích Hòa, Đặc điểm sinh vật đất dưới tán rừng thực nghiệm Núi Luốt, Trường Đại học lâm nghiệp. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 20/10, 2017.

6. Nguyễn Hoàng Hương, Lê Thị Khiếu, Đánh giá thực trạng dinh dưỡng trên đất xám bạc màu ở các kiểu canh tác khác  nhau tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 4, 2018.

7. Bùi Thị Vân, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Khiếu, Xây dựng và lập kế hoạch quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam.Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 6, 2019.

8. Bùi Thế Đồi, Phí Hồng Hải, Lê Thị Khiếu, Đào Thị Hoa Hồng, Đánh giá sinh trưởng một số xuất xứ cây Mỡ (Manglietia conifera Blume) trồng tại vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số tháng 12, 2019.

9. Nguyễn Hoàng Hương, Trần Thị Nhâm, Lê Thị Khiếu, Nghiên cứu tính chất hóa học đất sau canh tác nương rẫy tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4, 2019.


Chia sẻ