Thẩm Định Đề Cương Nhiệm Vụ NCKH Cấp Cơ Sở Năm 2021

5 tháng 1, 2021
Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021 Hội đồng đã tiến hành "Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2021"

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021 Hội đồng Khoa Lâm học theo 2421/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành "Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2021"

Nhiệm vụ 1: "Thiết kế quy hoạch vườn ươm cây Lâm nghiệp tại Khu Tân Bình – Thị Trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội"

Sau khi PGS.TS.Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng. Th.S Trần Thị Yến – Thư ký nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ cở của nhóm nghiên cứu.

Các Các thành viên trong hội đồng phản biện và đóng góp ý kiến.

Kết luận các thành viên đồng ý cho thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở sau khi chỉnh theo kết luận của hội đồng.

Nhiệm vụ 2: "Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học endophyte và một số chế phẩm sinh học khác đối với đất và cây hoa màu tại xã Hưng Đạo – Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên"

Sau khi PGS.TS.Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng; Th.S. Nguyễn Hoàng Hương – Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ cở của nhóm nghiên cứu.

Các Các thành viên trong hội đồng phản biện và đóng góp ý kiến.

Kết luận các thành viên đồng ý cho thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở sau khi chỉnh theo kết luận của hội đồng.

Một số hình ảnh của buổi thẩm định đề cương

Th.S. Trần Thị Yến – Trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

PGS.TS Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng đọc QĐ thành lập Hội đồng

Th.S. Nguyễn Hoàng Hương – Trình bày đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

TS. Nguyễn Thành Tuấn – đóng góp ý kiến cho nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở


Chia sẻ