Thực hiện tư vấn: Xây dựng và quản lí dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR bằng Qgis và Mapinfo hỗ trợ bởi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và dự án rừng & đồng bằng ...

14 tháng 1, 2020
TS. Bùi Mạnh Hưng - Phó Trưởng khoa Lâm học. Thực hiện tư vấn: Xây dựng và quản lí dữ liệu bản đồ chi trả DVMTR bằng Qgis và Mapinfo hỗ trợ bởi: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La và dự án rừng &...

Tháng 1/2020, Tại chị trấn Mộc Châu, Sơn La, Quỹ chi bảo vệ và phát triển rừng Sơn La cùng với dự án Rừng và đồng bằng (VFD) hỗ trợ bởi chính phủ Mỹ đã tổ chức lớp tập huấn và c tập về xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, sử dụng Qgis và Mapinfo cho các học viên và cán bộ quan tâm. Lớp học do TS. Bùi Mạnh Hưng – Phó Trưởng khoa Lâm học, trực tiếp giảng dậy với vai trò là tư vấn cho dự án VFD cùng với chuyên gia GIS và viễn thám của dự án là anh Nguyễn Phan Đông và trưởng phòng kỹ thuật của quỹ Sơn La là đ/c Phùng Hữu Thủ.

Các học viên là các cán bộ lâm nghiệp, cán bộ của quỹ Sơn La, cán bộ đến từ các huyện, Kiểm lâm của chi cục kiểm lâm Sơn La.

Các học viên đã được thầy Bùi Mạnh Hưng, cùng các anh chị chuyên gia trực tiếp lên lớp giảng dậy các nội dung về xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên rừng bằng Qgis và Mapinfo. Trong đó, Qgis là một phần mềm rất mới và đang được triển khai đưa vào lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm một cách mạnh mẽ. Đây là một phần mềm mạnh, miễn phí và mã nguồn mở. Một trong những công cụ rất cần thiết đã được thầy Bùi Mạnh Hưng giảng dậy.

Các học viên trong lớp đã thành thạo các nội dung, kỹ thuật từ cơ bản như: quét bản đồ, tải ảnh vệ tinh, đăng ký tọa độ cho ảnh bản đồ…. Ngoài ra, học viên còn thành thạo các kỹ thuật nâng cao như: tạo bản đồ lăng trụ, tạo bản đồ không gian….. Đồng thời học viên cũng được học về cách chuyển dữ liệu từ máy GPS vào Qgis, lấy tọa độ tại bất kỳ điểm nào trên mạng (không phải đi thực địa) rồi cho vào máy tính….

Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đã hoàn toàn tự tin trong việc sử dụng Qgis và Mapinfo cho công việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo được dữ liệu được cập nhật chính xác hàng năm. Các học viên đã được nhận chứng chỉ của dự án rừng và đồng bằng, đạt loại giỏi và xuất sắc.

Một số bức ảnh về khóa học

Các học viên của lớp học

Ông Sòi Ngọc Dũng, Giám đốc quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn la phát biểu.

Ông Phùng Hữu Thủ, trưởng phòng kỹ thuật, quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sơn La phát biểu

 


Chia sẻ