Sinh hoạt học thuật “Phân tích cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên, Việt Nam”

12 tháng 4, 2017
Sáng 12/4/2017, được sự đồng ý của Trường Đại học Lâm nghiệp, Khoa Lâm học đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Phân tích cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên, Việt Nam”.

    Sáng 12/4/2017, được sự đồng ý của Trường Đại học Lâm nghiệp, Khoa Lâm học đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề "Phân tích cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên, Việt Nam".
Tham dự có TS. Lê Xuân Trường - Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Lâm học; học viên cao học chương trình Lâm nghiệp nhiệt đới, sinh viên các lớp chương trình tiên tiến cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa và giảng viên, sinh viên trong trường quan tâm.

    Tại buổi học thuật, TS. Bùi Mạnh Hưng đã thuyết trình nội dung phân tích cấu trúc và đề xuất các giải pháp phục hồi rừng tại Gia Lai. Số liệu nghiên cứu được thu thập tại các ô tiêu chuẩn tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai, Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy cấu trúc của rừng thứ sinh thường thuần nhất và ít biến động hơn giữa các lâm phần. Ngược lại, rừng già cấu trúc thường biến động mạnh và tính đồng nhất thấp. Số lượng ô trống tại rừng thứ sinh nhiều hơn, nhưng chủ yếu là ô trống có diện tích nhỏ. Kết quả phân tích mô hình tuyến hỗn hợp cho thấy kích thước cây rừng thực sự khác biệt giữa hai trạng thái. Phân bố không gian của cây rừng thứ sinh tiệm cận với phân bố ngẫu nhiên hơn, ngược lại rừng già phân bố không gian của các loài gần với phân bố đều hơn. Đa dạng sinh học loài tại rừng thứ sinh cao hơn rừng nguyên sinh, đặc biệt là số lượng loài. Sự khác biệt về đa dạng loài giữa hai trạng thái là rõ rệt, kết quả được chứng minh bởi Permanova.
Bài thuyết trình đã nhận được sự quan tâm của giảng viên, học viên và sinh viên tham dự, TS. Bùi Mạnh Hưng đã trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ và sinh viên về cấu trúc và phục hồi rừng thứ sinh tại Tây Nguyên.
      Một số hình ảnh buổi sinh hoạt học thuật
 TS. Bùi Mạnh Hưng thuyết trình nội dung nghiên cứu.
 

Trao đổi chuyên môn và đặt câu hỏi tại buổi sinh hoạt

Trao đổi chuyên môn và đặt câu hỏi tại buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

 

 

 


Chia sẻ