THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

15 tháng 1, 2019
Xí nghiệp Lâm nghiệp Đăk Nông có nhu cầu tuyển dụng

Xí nghiệp Lâm nghiệp Đăk Nông có nhu cầu tuyển dụng

Căn cứ vào thông tin tuyển dụng của Xí nghiệp Lâm nghiệp Đăk Nông chi nhánh công ty cổ phẩn tập đoàn Tân Mai.

Khoa Lâm học giới thiệu các thông tin việc làm do đơn vị trên cần tuyển dụng như  sau.

Số lượng: 01 người

Chuyên ngành: Kỹ sư lâm sinh; lâm học (đi làm ngay)

Giới tính: Nam (yêu cầu có sức khỏe để làm việc tại miền núi)

Chế độ lương: Theo thỏa thuận; Bảo hiểm XH, YT, CĐ...: Theo chế độ nhà nước

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk R Măng, huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Mọi chi tiết liên hệ: Ô.Thạnh - SĐT 0933852113   email. thanh1978qhd@gmail.com


Chia sẻ