THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

4 tháng 3, 2019
Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế Nông lâm tỉnh Đắk Nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có chức năng, nhiệm vụ chính là tư vấn thiết kế các công...


Chia sẻ