KHÓA 37

12 tháng 10, 2016
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Bùi Văn Cường Phó bí thư Đảng ủy Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
2 Cao Minh Hưng Phó trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
3 Tống Văn Hoàng Giám đốc Trung tâm Bảo tồn phát triển SV&DVMT Rừng Bến En
4 Nguyễn Văn Lương Phó giám đốc BQL Rừng phòng hộ K'Rông Năng, Tỉnh Đắc-Lak
5 Phan Thanh Lương PGĐ Ban QLDA Các khu CN Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
6 Vũ Thành Nam Phó giám đốc BQL Vườn quốc gia Bạch Mã, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
7 Phạm Văn Nam Trưởng phòng đối ngoại Vường quốc gia Ba Bể, Tỉnh Bắc Kan
8 Kim Ngọc Quang Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Hoàng, Tp. Bắc Giang
9 Lê Thế Sự Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Tỉnh Thanh Hóa
10 Ngô Hùng Tú Phó trưởng đoàn Đoàn ĐTQHLN Tỉnh Nghệ An
11 Nguyễn Văn Thịu Trưởng phòng tanh tra Sở NN&PTNT Hải Phòng
12 Nguyễn Văn Thọ Phó giám đốc Trung tâm KHLN vùng Trung Tâm Bắc Bộ
13 Nguyễn Thành Thuân Phó trưởng phòng SD&PT Rừng Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau
14 Đỗ Mạnh Thắng Phó giám đốc Lâm trường La Ngà, Tỉnh Đồng Nai
15 Trần Văn Triển Phó trưởng phòng Phòng Điều tra xử lý vi phạm về LN - Cục kiểm lâm TW
16 Ngô Đình Viện Trưởng phòng Hành chính BTC văn phòng tỉnh ủy tỉnh Nghệ An

Chia sẻ