KHÓA 41

12 tháng 10, 2016
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nguyễn Đức Bình Trưởng phòng Quản lý cụm Công nghiệp BQL ĐPT cụm điểm CN, TTCN, Sở Công Thương Hà Nội
2 Lê Văn Diện Phó tổng GĐ Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp, Cẩm Phả, Quảng Ninh
3 Nguyễn Văn Duy Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lục Nam -Bắc Giang
4 Đỗ Kim Đồng Phó tránh văn phòng Sở TNMT Quảng Ninh
5 Ngô Bình Giang Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn TN Xuân Liên - Thanh Hóa
6 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp huyện Cao Phong - Hòa Bình
7 Lê Ngọc Hoàn Trưởng ban tuyển sinh và xúc tiến việc làm ĐH Lâm Nghiệp
8 Lê Sỹ Hoàng Trạm trưởng tram kiểm dịch thực vật Cửa quốc tế khẩu Bờ Y - KonTum
9 Trần Hùng Chủ tịch công đoàn Huyện Quốc Oai, Hà Nội
10 Phạm Văn Kha Phó Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình
11 Định Hồng Khanh Giám đốc kinh doanh Văn phòng Hà Nội, Công ty SV Technologies JSC
12 Nguyễn Xuân Khoa Chánh văn phòng  Sở KHCN tỉnh Lào Cai
13 Hoàng Quốc Kỳ Phó trưởng phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
14 Khúc Thành Liêm Trưởng phòng KH&HTQT BQL Vườn Quốc gia Bái Tử Long
15 Vũ Minh Lý Giám đốc Cty dược Hasan - Hà Nội
16 Đỗ Quý Mạnh chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm Thái Bình
17 Trần Huy Mạnh Giám đốc Trung tâm Viện ĐT QH Rừng - Phân viện tp. Hồ Chí Minh
18 Dương Văn Nghĩa Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Tài nguyên - UBND tỉnh Hòa Bình
19 Ninh Thị Niên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Tam Điệp (Ninh Bình)
20 Lê Cao Phước Giám đốc Cty TNHH Hà Nội Xanh
21 Lệnh Hậu Phước Phó tránh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
22 Bùi Ngọc Thánh Phó trưởng phòng Phòng KH&HTQT, Ban QLVườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng
23 Đỗ Đình Thúy Phó giám đốc  Nông trường Cao Su - Gia Chim  - Kon tum
24 Trần Quang Toàn Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Cty CP Môi trường đô thị tỉnh  Lào Cai
25 Trần Đình Trọng Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Văn Yên - Yên Bái
26 Trần Công Trung trưởng phòng QLBV Chi cục Kiểm lâm Lai Châu
27 Nguyễn Thành Trung Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Tân -Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
28 Lê Anh Tuấn Trưởng phòng Phòng QLPTTNR, Trung tâm Phát triển Lâm nghiệp Hà Nội
29 Nguyễn Bá Văn Giám đốc Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ 
30 Đỗ Hữu Việt Giám đốc Lâm trường Đồng Hới, Công ty Cao su Long Đại (Quảng Bình)
31 Hà Trọng Vĩnh Phó trưởng phòng Phòng Giá đất, Tổng cục QLDD, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ