BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3
(Từ ngày 14/01/2019  đến ngày 20/01/2019)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Ba 15/01/2019 Chiều 15:30, ngày 15/01/2019 Họp Hội đồng KH&CN xét chọn nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở năm 2019

Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng (Ô.Trường)

Phòng họp B null
Thứ Tư 16/01/2019 Chiều 16:0, ngày 16/01/2019 Họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020

Đại diện BCH Công đoàn Trường; Ô Lê Bảo Thanh (khoa QLTNR&MT); Ô Thanh (phòng QLĐT); Bà Khuất Thị Hải Ninh (Viện CNSHLN); Bà Võ Mai Anh (khoa. KT&QTKD); Ô Nguyễn Minh Thanh (khoa. LH); Bà Nguyễn Thị Vĩnh Khánh (Viện KTCQ&NT) và Khách mời (theo giấy mời)

Phòng họp A null
Chủ Nhật 20/01/2019 Chiều 14:45, ngày 20/01/2019 Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và cty Hải Phát

Đại diện BGH; Đại diện CTCP Hải Phát; Theo Thông báo số 52/TB-ĐHLN-ĐT ngày 09/01/2018 (Ô.Trường)

Hội trường G6 null