BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
(Từ ngày 25/09/2017  đến ngày 01/10/2017)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Hai 25/09/2017 Chiều 14:0, ngày 25/09/2017 Làm việc với GS. Pretzsch - Đại học Dresden Đức về chương trình ĐT Th.S

- BGH (Ô. Đồi); Lãnh đạo khoa Lâm học (Ô.Trường); Lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH, Phòng Hợp tác quốc tế; Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình.

Phòng họp E null
Thứ Hai 25/09/2017 Chiều 15:30, ngày 25/09/2017 Họp về dự án Bamboo

- BGH (Ô. Đồi); Lãnh đạo phòng HTQT (Ô.Sâm, B.Hà, Ô.Phương); Khoa QLTNR&MT (Ô.Hải); Khoa Lâm học (Ô. Trường, Ô.Bùi Mạnh Hưng); Khoa KT&QTKD - Bộ môn Kinh tế (Ô.Thoại, B.Ngọc)

Phòng họp E null
Thứ Tư 27/09/2017 Sáng 9:0, ngày 27/09/2017 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2017

- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo; Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng KT&ĐBCL; Trưởng phòng CT&CTSV; Trưởng Khoa/Viện có đào tạo trong Trường (Ô.Trường)

Phòng họp A null
Thứ Tư 27/09/2017 Sáng 8:0, ngày 27/09/2017 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Hồng Nghiệp

- Hội đồng; NCS; Phòng ĐTSĐH; Bộ môn chuyên môn. (Ô.Trường)

Phòng họp E null