BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4
(Từ ngày 22/01/2018  đến ngày 28/01/2018)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Ba 23/01/2018 Sáng 9:0, ngày 23/01/2018 Họp Ban Nữ công mở rộng

Các thành viên trong Ban Nữ công, Trưởng và Phó trưởng các tiểu ban giúp việc Ban Nữ công

Phòng họp A null
Thứ Ba 23/01/2018 Sáng 10:30, ngày 23/01/2018 Làm việc với Tham tán thương mại Đại sứ quán Hungary

BGH; Lãnh đạo phòng HTQT, Phòng ĐTSĐH, Phòng Đào tạo, Khoa Lâm học (Ô.Trường), Khoa QLTR&MT, Viện CNG, Phòng TCCB, Khoa KT&QTKD, Viện KTCQ&NT, Viện CNSHLN

Phòng họp B null
27/01/2018 Sáng 8:0, ngày 27/01/2018 HN đánh giá kết quả thoả thuận hợp tác giữa trường ĐHLN với các trường THPT

Ban Giám hiệu (Ô Tuấn, Ô Bảo); Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện đào tạo (Ô.Hà); Phòng (ĐT); Phòng (TC-KT); Phòng (HCTH); Phòng (QTTB); Phòng (CT&CTSV); Ban (XTTS&TVVL); Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Khách mời (lãnh đạo các trường THPT)

Phòng họp A null
27/01/2018 Chiều 14:0, ngày 27/01/2018 Lễ phát bằng cho Nghiên cứu sinh và học viên cao học K23B

Ban Giám hiệu; Phòng ĐTSĐH; Ban Chủ nhiệm và trợ lý SĐH các Khoa/Viện đào tạo (Ô.Hà,Ô.Thanh); Các NCS, học viên

Phòng họp D (Thư viện) null