BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ ngày 20/05/2019  đến ngày 26/05/2019)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Hai 20/05/2019 Sáng 9:0, ngày 20/05/2019 Làm việc với chuyên gia Đại học Heidelberg, CHLB Đức

BGH (Ô Đồi), Phòng HTQT (Ô Sâm, Ô Phương), Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT; P.ĐTSĐH; Khoa Lâm học (Ô. Hà), Khoa QLTNR&MT, Viện QLĐĐ&PTNT; Ô Tomas Zuklin; Ô Harald Kirsch; Khách mời

Phòng họp A null
Thứ Ba 21/05/2019 Chiều 14:0, ngày 21/05/2019 Giới thiệu cơ hội hợp tác và học bổng du học Trung Quốc

- BGH (Ô Đồi); Phòng HTQT; Giảng viên và sinh viên quan tâm

Phòng họp D null
Thứ Ba 21/05/2019 Sáng 7:30, ngày 21/05/2019 Hội nghị Đào tạo năm học 2019 - 2020

Theo Thông báo số 828/TB-ĐHLN-ĐT ngày 02/5/2019 của Hiệu trưởng

Phòng họp D null
Thứ Năm 23/05/2019 Sáng 7:30, ngày 23/05/2019 Bảo vệ Khóa Luận TN K60 (Lâm sinh + Lâm nghiệp)

Hộ đồng Chấm Khóa luận TN, SV K60 (Lâm sinh + Lâm nghiệp); Giảng viên + sinh viên quan tâm.(bổ sung)

(cả ngày)

Nhà A3 + G1 null
Thứ Sáu 24/05/2019 Sáng 7:30, ngày 24/05/2019 Bảo vệ KLTN K60 (Lâm sinh + Lâm nghiệp)

Hội đồng chấm KLTN; sv K60 (lâm sinh + lâm nghiệp); giảng viên + sinh viên quan tâm. (Bổ sung) cả ngày

Nhà A3 + G1 null
25/05/2019 Sáng 7:30, ngày 25/05/2019 Khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ K27A năm 2019 đợt 1

- Theo Giấy mời

Hội trường G6 null