BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
(Từ ngày 16/09/2019  đến ngày 22/09/2019)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Hai 16/09/2019 Sáng 8:0, ngày 16/09/2019 Triển khai cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Lâm nghiệp 2019

- BGH (Ô.Chương); Trưởng các phòng: KH&CN, Đào tạo, TCKT, CT&CTSV; HCTH; Trưởng các Khoa/Viện (Ô.Hà); Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; Tổ truyền thông; Bà Hoa (Khoa KT&QTKD)

Phòng họp A null
Thứ Hai 16/09/2019 Sáng 8:0, ngày 16/09/2019 Tổ chức khóa học hè trong khuôn khổ chương trình ERASMUS "Mạng lưới đào ...

Theo Thông báo số 1737/TB-ĐHLN-HTQT ngày 20/8/2019

Phòng họp E null
Thứ Ba 17/09/2019 Sáng 8:0, ngày 17/09/2019 Họp kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch các nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở

- Theo Thông báo số 1921/TB-ĐHLN-KHCN ngày 09/9/2019 của Hiệu trưởng

Phòng họp A (cả ngày) null
Thứ Ba 17/09/2019 Chiều 19:30, ngày 17/09/2019 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường tháng 9/2019

BCH Đoàn trường, Cộng tác viên Đoàn trường

Phong họp C null
Thứ Năm 19/09/2019 Sáng 8:0, ngày 19/09/2019 Hội thảo Xây dựng chương trình và kiểm định chất lượng trong khuôn khổ....

Theo Thông báo số 1856/TB-ĐHLN-HTQT ngày 05/9/2019 (Hội thảo Xây dựng chương trình và kiểm định chất lượng trong khuôn khổ chương trình ERASMUS "Mạng lưới đào tạo Quản lý rừng bền vững Kinh tế sinh học Việt Nam - Châu Âu")

Phòng hop E (cả ngày) null
Thứ Sáu 20/09/2019 Sáng 8:0, ngày 20/09/2019 Hội thảo Xây dựng chương trình và kiểm định chất lượng trong khuôn khổ,....

Theo Thông báo số 1856/TB-ĐHLN-HTQT ngày 05/9/2019  (Hội thảo Xây dựng chương trình và kiểm định chất lượng trong khuôn khổ chương trình ERASMUS "Mạng lưới đào tạo Quản lý rừng bền vững Kinh tế sinh học Việt Nam - Châu Âu")

Phòng hop E (cả ngày) null