BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
(Từ ngày 25/05/2020  đến ngày 31/05/2020)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Ba 26/05/2020 Sáng 8:0, ngày 26/05/2020 Ghi hình video quảng bá Khoa và xúc tiến tuyển sinh.

Ban lãnh đạo Khoa; Các BM/ TT.

Các BM/TT null
Thứ Ba 26/05/2020 Sáng 10:0, ngày 26/05/2020 Họp giao ban Khoa. " triển khai công tác tự đánh giá CT ĐT ngành LS"

Ban lãnh đạo Khoa; Trưởng/phó các đơn vị trong khoa; Công đoàn, chi uỷ, đoàn thanh niên, trợ lý Khoa.

Phòng 315 null