BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
(Từ ngày 19/04/2021  đến ngày 25/04/2021)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Ba 20/04/2021 Chiều 13:45, ngày 20/04/2021 Làm việc với giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF

Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo Phòng HTQT, Đào tạo, Đào tạo sau đại học, Khoa Quản lý TNR & MT, Khoa Lâm học, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh (PGS. TS. Lưu Quang Vinh, TS. Nguyễn Đắc Mạnh, TS Vương Duy Hưng, TS. Nguyễn Thành Tuấn, TS. Dương Thị Bích Ngọc - Khoa Quản lý TNR và MT), Cán bộ, giảng viên học tập tại Đại học Gottingen, CHLB Đức.

Phòng họp A null
Thứ Ba 20/04/2021 Chiều 15:0, ngày 20/04/2021 Hội thảo quốc tế: Đánh giá hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam trong....

Theo Quyết định 554/ QĐ-ĐHLN- HTQT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Phòng họp A null
Thứ Tư 21/04/2021 Sáng 0:0, ngày 21/04/2021 Nghỉ lễ

Toàn trường và các Phân hiệu

null
Thứ Năm 22/04/2021 Chiều 14:0, ngày 22/04/2021 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 12/1/2021

Phòng họp A null