BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
(Từ ngày 11/11/2019  đến ngày 17/11/2019)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Ba 12/11/2019 Sáng 7:30, ngày 12/11/2019 Hội thảo Quốc tế "Liên kết đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc ...

- Theo thông báo số 2345 /TB-ĐHLN-HTQT, ngày 30/10/2019

Hội trường G6 và phòng họp D null
Thứ Tư 13/11/2019 Chiều 13:30, ngày 13/11/2019 Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên ....

Toàn thể CBVC khoa Lâm học; Khách mời

Phòng họp 313 null
Thứ Năm 14/11/2019 Sáng 8:30, ngày 14/11/2019 Lễ Kỷ Niệm 55 năm thành lập Trường (1964-2019) và đón nhận Cờ thi đua...

- Đảng ủy; BGH; Hội đồng Trường; Khách Mời; Toàn thể CBVC, HSSV trong toàn Trường

Trường Đại học Lâm nghiệp null