BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
(Từ ngày 12/03/2018  đến ngày 18/03/2018)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Hai 12/03/2018 Chiều 13:30, ngày 12/03/2018 Hội thảo “Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD”

Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng (Ban Lãnh đạo Khoa Lâm học, GV tham gia giảng dạy chương trình Thạc sỹ Quốc tế)

Phòng họp E null
Thứ Hai 12/03/2018 Sáng 9:0, ngày 12/03/2018 Họp tổ giúp việc ban vận động xây dựng Quảng trường Sinh viên

Theo quyết định số 265/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018 của Hiệu trưởng (Ô.Quang Anh)

Phòng họp A null
Thứ Hai 12/03/2018 Chiều 14:0, ngày 12/03/2018 Họp trao đổi về triển khai hoạt động tuyển sinh tại các khoa/viện đào tạo

Ban Giám hiệu (Ô.Bảo); Phòng Đào tạo (Ô. Hùng); Trung tâm XTĐT&DH (Ô. Hoàn, Ô. Hưng); Đại diện lãnh đạo và trợ lý các khoa/viện đào tạo (Ô.Quang Anh; B.Dung)

Phòng họp B_Tầng 3, nhà A2 null
Thứ Hai 12/03/2018 Sáng 9:0, ngày 12/03/2018 Hội thảo “Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD”

Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng (Ban Lãnh đạo Khoa Lâm học, GV tham gia giảng dạy chương trình Thạc sỹ Quốc tế)

Phòng họp E null
Thứ Ba 13/03/2018 Chiều 14:0, ngày 13/03/2018 Hội nghị giao ban công tác đào tạo và công tác HSSV

Trưởng, phó các phòng: Đào tạo, CT&CTSV; Lãnh đạo và trợ lý các khoa/viện đào tạo (Ô.Quang Anh; B.Dung); Trường THPT Lâm nghiệp; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL,Phòng QTTB,Phòng KH&CN, Phòng TCKT,Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm XTĐT&DH, Thư viện, Bí thư ĐTN, chủ tịch HSV

Phòng họp A null
Thứ Tư 14/03/2018 Sáng 8:0, ngày 14/03/2018 Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2018

Theo Thông báo số 338/TB-ĐHLN-KHCN ngày 02/3/2018 của Hiệu trưởng (Trưởng/Phó Khoa; Trưởng/Phó BM; Giám đốc/Phó giám đốc TT; các GV có học vị GS, PGS,TS)

Phòng họp D (Thư viện) null
Thứ Năm 15/03/2018 Chiều 14:0, ngày 15/03/2018 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài, khuyến học

Theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 5/3/2018 của Hiệu trưởng (Ô.Trường)

Phòng họp A null
Chủ Nhật 18/03/2018 Chiều 14:0, ngày 18/03/2018 Lễ tổng kết công tác đoàn giữa nhiệm kỳ 2017-2019 và ct chia tay SV K59

Ban Lãnh đạo Khoa; CVHT các lớp; Các cán bộ giảng viên quan tâm; toàn thể sinh viên Khoa Lâm học.

Hội Trường G5 null