BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
(Từ ngày 17/09/2018  đến ngày 23/09/2018)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Hai 17/09/2018 Chiều 15:0, ngày 17/09/2018 Họp ban cố vấn và đại diện các nhóm dự thi Khởi nghiệp LN 2018

Phòng KH&CN; Ban cố vấn cuộc thi Khởi nghiệp (theo Quyết định số: 1628/QĐ-ĐHLN- KHCN); Đại diện các nhóm sinh viên dự thi.(Ô.Quang Anh)

phòng họp A null
Thứ Hai 17/09/2018 Chiều 14:0, ngày 17/09/2018 Khai mạc lớp Tập huấn viết báo khoa học và công bố quốc tế

- Theo Quyết định số 1983, 1984/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 14/9/2018

Phòng họp C null
Thứ Hai 17/09/2018 Chiều 19:30, ngày 17/09/2018 Họp Ban Chấp hành đoàn Trường mở rộng

- BGH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên Trường

Phòng họp C null
Thứ Ba 18/09/2018 Sáng 7:30, ngày 18/09/2018 Tập huấn viết báo khoa học và công bố quốc tế

- Theo Quyết định số 1983, 1984/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 14/9/2018

Phòng họp C null
Thứ Ba 18/09/2018 Chiều 14:0, ngày 18/09/2018 Rà soát các lớp Sinh viên K63, xác định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, ....

BGH; Chủ tịch HĐT; Trưởng các phòng: Đào tạo, KT&ĐBCL, CT&CTSV, Thanh tra, TC-KT, HCTH, KHCN, HTQT; Trưởng các Khoa/Viện đào tạo; Giám đốc: TTXTĐT&DH, TT CNTT; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch HSV (Ô.Quang Anh)

Phòng họp A null
Thứ Ba 18/09/2018 Sáng 8:0, ngày 18/09/2018 Họp “Định biên nhân lực giảng dạy” khoa lâm học.

Ban lãnh đạo kha; Trưởng các đơn vị trong khoa; trợ lý khoa.

Phòng họp Khoa null
Thứ Năm 20/09/2018 Chiều 14:0, ngày 20/09/2018 Họp rà soát công tác xây dựng chuẩn đầu ra và tự đánh giá ....

- Lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo; Ban chỉ đạo, Ban thư ký rà soát  điều chỉnh chuẩn  đầu  ra theo QĐ số 1294/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng
Trưởng ban thư ký HĐ Tự đánh giá CTĐT các Khoa/Viện (Ô.Hà; Ô.Quang Anh)

Phòng họp A null
Thứ Năm 20/09/2018 Chiều 19:30, ngày 20/09/2018 Khai giảng năm học 2018-2019

Theo Thông báo số 1945/TB-ĐHLN-ĐT ngày 07/9/2018

(Ô.Hà; Ô.Quang Anh; Bà.Hường; Bà Dung)

Hội trường G6 null