BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
-----------------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
(Từ ngày 10/08/2020  đến ngày 16/08/2020)


Tuần thứ Năm


THỨ NGÀY BUỔI GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT
Thứ Năm 13/08/2020 Chiều 14:30, ngày 13/08/2020 Họp xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường và dự thi cấp Quốc gia...

- Thành viên Hội đồng Theo Quyết định số 1398/QĐ-KHCN ngày 06/8/2020; BGH (Ô Chứ), Phòng KH&CN (Ô.Đại), Trưởng các Khoa/Viện đào tạo.(Ô.Trường)

Phòng họp A null