Sinh hoạt học thuật bộ môn Lâm sinh

1 tháng 12, 2020
NCS Sounthone Douangmali báo cáo sơ bộ luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 01/12/2020 diễn ra buổi sinh hoạt học thuật với nội dung: Báo cáo sơ bộ Luận án tiến sĩ của NCS Sounthone Douangmali "Nghiên cứu một số đặc điểm loài cây Gõ đỏ (Agzelia xylocarpa Craib)"

Buổi sinh hoạt học thuật dưới sự chủ trì của TS Trần Việt Hà - Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng BM, và toàn thể các Thầy/cô trong bộ môn và các thầy cô quan tâm.

Buổi sinh hoạt học thuật với nội dung: Báo cáo sơ bộ nội dung và kết quả khoa học của NCS Sounthone Douangmali "Nghiên cứu một số đặc điểm loài cây Gõ đỏ (Agzelia xylocarpa Craib)"

Sau khi NCS Sounthone Douangmali trình bày báo cáo các thầy cô tham dự đã góp ý cho bản báo cáo của NCS một cách đầy đủ và chi tiết.

Kết luận của Hội đồng: Mặc dù vẫn còn 1 số khiếm khuyết nhưng nhìn chung đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu một Luận án tiến sỹ Lâm nghiệp.

Sau nghi NCS chỉnh sửa theo những góp ý trong buổi sinh hoạt học thuật, Hội đồng đề nghị nhà trường cho phép NCS bảo vệ cấp cơ sở.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật


Chia sẻ