Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) từ năm 2015 đến 2020

16 tháng 3, 2021
Danh sách bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) từ năm 2015 đến 2020

TT

Tác giả/Nhóm tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí, tập, số, trang,

Năm công bố

 
 

1

Bùi Thế Đồi

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh rừng lá rộng thường xanh Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Số 1

118-123

2015

 

2

Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Nhâm

Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học Đất/

Số 46

127-130

 

2015

 

3

Đỗ Anh Tuân

Đặc điểm ánh sáng và tái sinh lỗ trống ở rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Lục Ngạn, Bắc Giang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 10

110-118

2015

 

4

Nguyễn Minh Thanh

Đặc điểm của đất dưới một số trạng thái thảm thực vật tại Do Nhân, Tân Lạc, Hòa Bình

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 02

116-122

2015

 

5

Phạm Thế Anh, Nguyễn Hồng Hải, Lê Tuấn Anh

Đặc điểm phân bố và quan hệ không gian của loài cây Nhò vàng (Streblus macrophyllus) ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 24

125-132

2015

 

6

Phạm Minh Toại

Đặc điểm tái sinh lỗ trống trong rừng tự nhiên và lá rộng thường xanh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 22

135-141

2015

 

7

Nguyễn Trọng Bình

Kết cấu loài, cấu trúc và tái sinh tự nhiên của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở Công ty Lâm nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 8

97-102

2015

 

8

Nguyễn Trọng Bình, Đỗ Anh Tuân

Lập địa và vùng trồng thích hợp loài bách tán Đài Loan (Taiwnia Cryptomerioides Hayyta) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên, Văn Bàn, Lào Cai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 10

119-123

 

2015

 

9

Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Điển, Đỗ Anh Tuân

Mô hình điểm không gian dựa trên đặc trưng về khoảng cách và đường kính của cây rừng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 14

124-131

2015

 

10

Nguyễn Minh Thanh, Phan Thị Thơ

Một số đặc điểm về cấu trúc và chất lượng của rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 17

135-142

2015

 

11

Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Văn Vinh, Lê Xuân Trường

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp xử lý và bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm hạt Dẻ anh (Captanopsis piriformis Hickel et Camus)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 18

134 -139

2015

 

12

Lê Xuân Trường, Trương Quang Cường

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Thông hai lá dẹt (Pinus kempfii) tại VQG Bidoup- Núi Bà

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 18

127 – 133

2015

 

13

Vũ Tiến Hưng, Vũ Thế Hồng, Nguyễn Minh Thanh, Hoàng Văn Hoàng

Nghiên cứu một số đặc điểm của tỷ lệ sinh khối khô/ sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 1

124-128

2015

 

14

Lê Xuân Trường, Thái Văn Thành

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và khả năng tái sinh của lâm phần Trâm bầu (Copmbretaceae quadrangulare Kurz) trên vùng cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 14

132 -136

2015

 

15

Nguyễn Minh Thanh, Vũ Tiến Hưng, Vũ Thế Hồng

Nghiên cứu một số đặc điểm tỷ lệ sinh khối khô/sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 1

124-128

2015

 

16

Nguyễn Hoàng Hương, Nguyễn Thị Bích Phượng

Nghiên cứu tính chất lý, hoá học đất tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 1

30-37

2015

 

17

Trần Hữu Viên

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật trong điều chế rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào.

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /14-15/ 11/2014

2015

 

18

Lê Xuân Trường, Dan Binkley

Sinh trưởng của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trên các vị trí địa hình và phương thức canh tác khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 21

140 -146

2015

 

19

Lê Xuân Trường, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Điệp

Xác định hàm lượng C trong các bộ phận cây Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsuch.et.E.Z.Li)

Tạp chí Khoa học và CN Lâm nghiệp /Số 4

50-56

2015

 

20

Lê Xuân Trường

Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và phân bón đến sinh trưởng của rừng Luồng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 5

105 – 109

2016

 

21

Phạm Minh Toại, Bùi Thế Đồi

Ảnh hưởng của khí hậu đến tăng trưởng vòng năm của thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tại huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Tháng 11

3-11

2016

 

22

Nguyễn Thế Hưởng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Hường, Phạm Thành Trang

Chọn dòng bạch đàn mang biến dị tổ hợp có khả năng chịu mặn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Tháng 11

65-69

2016

 

23

Nguyễn Minh Thanh

Đánh giá hiệu quả một số loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện Chư Puwh, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Khoa học đất

Số 49

147-151

2016

 

24

Nguyễn Minh Thanh, Lê Xuân Trường

Đánh giá lượng C tích lũy trong đất dưới một số trạng thái rừng tai huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 22

130-134

2016

 

25

Phạm Minh Toại, Lê Bá Thưởng, Nguyễn Hoàng Long

Đánh giá lượng các bon tích lũy trong đất dưới tán rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/Số 4

10-14

2016

 

26

Trần Hữu Viên, Nguyễn Minh Thanh

Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại một số vùng sinh thái ở Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Tháng 11

41-47

2016

 

27

Trần Hữu Viên, Nguyễn Minh Thanh

Đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại một số vùng sinh thái Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 13

128-133

2016

 

28

Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Cường

Đặc tính cơ bản của đất dưới tán rừng tại KBTTN Văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 2

99-104

2016

 

29

Lê Xuân Trường, Cao Đình Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Phương

Kết quả nghiên cứu lựa chọn một số loài cây trồng lâm nghiệp cho vùng bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 7

138 -142

2016

 

30

Trần Việt Hà, Đinh Thị Hường

Kết quả thử nghiệm trồng chùm ngây (Moringa oleifera Lam) làm rau xanh bằng phương pháp tra hạt thẳng tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/Số 6

170-175

2016

 

31

Bùi Thế Đồi, Phạm Minh Toại

Một số đặc điểm lâm học rừng trồng sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 16

132-138

2016

 

32

Nguyễn Minh Thanh, Cao Quốc Cường

Một số tính chất đất dưới các trạng thái rừng tại Yaun – Mangyang – Gia lai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 1

126-133

2016

 

33

Bùi Thế Đồi, Phạm Minh Toại

Nghiên cứu đặc điểm phân bố cây Hoàng Liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.) ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/Số 17

118-122

2016

 

34

Lê Xuân Trường, Hà Sỹ Đồng

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng khai thác rừng trồng về trạng thái cân bằng, ổn định tại Công ty LN Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/Số 2

39-44

2016

 

35

Nguyễn Hoàng Hương, Lê Thị Khiếu

Nghiên cứu khả năng tích lũy cac bon của rừng Trang tại VQG Xuân Thủy, Nam Định


Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

48-57

2016

 

36

Lê Xuân Trường, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương

Nghiên cứu khối lượng nghìn hạt, phương pháp xử lý hạt giống và chiều cao cây con Sơn Tra (Docynia indica Wall)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Tháng 11

106- 111

2016

 

37

Vũ Tiến Hưng, Lê Xuân Trường

Nghiên cứu một số đặc điểm của cấu trúc sinh khối mặt đất cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 11

17-Thg12

2016

 

38

Lê Hồng Sinh, Phạm Minh Toại

Nghiên cứu một số nhân tố điều tra cơ bản của cây gỗ phục hồi sau canh tác nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 19

127-133

2016

 

39

Nguyễn Minh Thanh, Đào Mạnh Hùng

Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật gây trồng Vù Hương (Cinamomum balansae H.Lec)

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp – Viện KHLN Việt Nam

Số 4

4585-4592

2016

 

40

Phạm Thàn Đúng, Bùi Thế Đồi, Bùi Việt Hải, Lê Thị Khiếu

Nghiên cứu sinh trưởng và chất lượng cây con găng néo (Manilkara Hexandra Dub) trồng trên đất rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

278-282

2016

 

41

Sounthone Douangmala, Nguyễn Văn Việt, Trần Việt Hà

Nghiên cứu xác định khả năng nhân giống cây gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) bằng phương pháp giâm hom

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

231-236

2016

 

42

Phạm Văn Hoàng  Phạm Văn Việt, Trần Việt Hà

Nhân bằng giống trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh) bằng phương pháp giâm hom

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

99-105

2016

 

43

Phạm Văn Điển, Nguyễn Hồng Hải

Phân bố và quan hệ không gian của cây rừng lá rộng thường xanh ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 286

122-128

2016

 

44

Nguyễn Hồng Hải, Cao Thị Thu Hiền, Phạm Minh Toại

Quan hệ không gian của cây sống và cây chết ở rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tỉnh Bình Định

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

tháng 11

18-23

2016

 

45

Hà Quang Anh, Bùi Thế Đồi, Phạm Minh Toại

Sampling protocols for forest aerial survey in Colorado, US

Journal of Forestry Science and Technology/29

2016

 

46

Nguyễn Minh Thanh, Tạ Duy Long

Sinh trưởng một số loài cây bản địa trồng dưới tán rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp – Viện KHLN Việt Nam/Số 3

4482-4489

2016

 

47

Lê Xuân Trường

REDD+ Project feasibility study through forest management scheme in Dien Bien province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/ Số 5

43-51

2016

 

48

 

Nguyễn Hồng Hải

Structure, composition and spatial pattern of degraded limestone forests

Journal of Forestry Science and Technology/ Số 3

60-68

2016

 

49

Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Minh Thanh

Sự thay đổi tổ thành cây gỗ trước và sau khai thác rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở một số tỉnh Tây Nguyên

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 3+4

224-231

2016

 

50

Hà Sỹ Đồng, Đỗ Anh Tuân, Lê Xuân Trường

Tác động môi trường và tác động xã hội trong quản lý rừng tại Công ty LN Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/ Số  2

31-38

2016

 

51

Hà Văn Huân, Phạm Minh Toại

Tạo dữ liệu AND mã vạch cho loài bách xanh (Calocedrus macrolepis Kurz): Phục vụ giám định và nghiên cứu đa dạng di truyền

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 20

136-142

2016

 

52

Nguyễn Văn Việt, Sounthone Douangmala, Phạm Quang Chung, Trần Việt Hà

Thử nghiệm ba vùng AND lục lạp tiềm năng (matK, rbcL và trnH – psbA) cho nhận dạng loài Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa Kurz Craib)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Tháng 11

224-230

2016

 

53

Trần Hữu Viên, Nguyễn Minh Thanh

Xác định một số thông số kỹ thuật trong điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại Nghệ An và Kon Tum

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 11

24-31

2016

 

54

Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Hồng Hải

Xây dựng mô hình tái sinh bổ sung cho rừng mưa nhiệt đới tại khu vực miền Trung Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Tháng 11

32-40

2016

 

55

Nguyễn Hồng Hải

Analyzing of nearest neighborhood characteristics of tropical broadleaved forest stands

Journal of Forestry Science and Technology /Số 5

43-52

2017

 

56

Bùi Mạnh Hưng, Lê Xuân Trường

Biến động cấu trúc và chất lượng tầng cây cao rừng tự nhiên tại VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp /Số 3

85-95

2017

 

57

Hoàng Văn Hải, Bùi Mạnh Hưng

Dự báo sinh trưởng của cây gỗ trong thảm thực vật trên núi đá vôi tại Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/ Số 4

54-63

2017

 

58

Lê Hồng Sinh, Lê Xuân Trường

Đánh giá hiệu quả canh tác nương rẫy và phục hồi rừng sau canh tác nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Hồng Đức/ Số 34

117-125

 

2017

 

59

Nguyễn Minh Thanh, Ngô Văn Long

Đánh giá thực trạng công tác quản lí nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 9

139 -146

2017

 

60

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa

Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà nẵng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 19

158-164

2017

 

61

Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến

Đặc điểm của đất dưới tán rừng trồng Hồi (Illicium verum) tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 11
125 -130

2017

 

62

Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Điển

Đặc điểm phân bố không gian của cây rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, huyện A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 14

132-138

2017

 

63

Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Phượng, Lê Thị Khiếu, Nguyễn Thị Bích Hoà

Đặc điểm sinh vật đất dưới tán rừng thực nghiệm núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp- 20/10

65-75

2017

 

64

Lê Xuân Trường, Ngô Gia Bảo

Impacts of rubber plantation on diversity of understory vegetation and soil animals in Bao Lam Rubber Enterprise, Bao Lam district, Lam Dong province

Journal of Forestry Science and Technology/ Số 5

53-60

2017

 

65

Trần Hữu Biển, Lê Xuân Trường

Kết quả trồng rừng Lò bo (Brownlowia tabularis Pierre) cung cấp gỗ lớn ở Đông Nam bộ

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Chuyên san 2017

116-122

2017

 

66

Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Cường

Lượng Carbon trong đất dưới rừng trồng Keo tai tượng tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT/ Số 12

120-124

2017

 

67

Nguyễn Hồng Hải

Methods of spatial point pattern analysis applied in forest Ecology

The 7th national scientific conference on ecology and biological resources

1608-1618

2017

 

68

Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Long

Một số đặc điểm lâm học cây Dầu cát (Dioterocarpus chartaceus Sym) tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp /Số 1

29-34

2017

 

69

Lê Văn Long, Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Cường, Lê Bá Toàn

Một số đặc điểm lâm học của ưu hợp dầu song nàng (dipterocapus dyeri) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại BQL rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

42-50

2017

 

70

Nguyễn Minh Thanh

Một số tính chất đất trồng cây có múi tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 20

74-79

2017

 

71

Vũ Đức Bình, Nguyễn Văn Lợi, Lê Xuân Trường

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và mối quan hệ của loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardener) Benth) với các loài khác nhau trong rừng tự nhiên ở huyện Nam Đông và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp /Số 3

95-104

2017

 

72

Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Yến

Nghiên cứu nhân giống cây Ban (Bauhinia variegata L.) bằng phương pháp giâm hom

Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp - 20/10

49

2017

 

73

Lê Hùng Chiến, Nguyễn Minh Thanh

Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính, phục vụ thực hành, thực tập quản lí đất đai tại trường Đại học Lâm nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

110 – 117

2017

 

74

Nguyễn Hồng Hải, Lê Trung Hưng

Phân tích ảnh hưởng của môi trường sống không đồng nhất đến quan hệ không gian của cây rừng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 15

130-136

2017

 

75

Lê Xuân Trường

Some morphological and ecological features of May cha (Pseudosasa amabilis) in Dien Bien Province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 2

27-33

2017

 

76

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Thanh

Strengthening institutions for sustainable land management implementation evidences from Hoa Binh and Quang Tri province.

Journal of Forestry Science and Technology /Số 2

139-148

2017

 

77

Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Minh Sự

Tác động của một số nhân tố đến tài nguyên rừng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Rừng và Môi trường/ Số 81+82

20 -24

2017

 

78

Nguyễn Minh Thanh, Lê Văn Cường

Tác động của một số trạng thái rừng trồng đến tính chất lí hóa học đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 2

132-139

2017

 

79

Đỗ Quý Mạnh, Bùi Thế Đồi

Bước đầu phân loại lập địa và đánh giá khả năng sinh trưởng, chất lượng rừng trồng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

53-59

2018

 

80

Bùi Mạnh Hưng

Các phương pháp phân tích thống kê đa biến số liệu nghiên cứu lâm nghiệp bằng SAS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

43-52

2018

 

81

Hoàng Văn Tuấn, Bùi Mạnh Hưng

Cấu trúc chất lượng và đa dạng sinh học rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 15

108-115

2018

 

82

Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Hồng Hải

Cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng lá rộng thường xanh phục hồi sau khai thác chọn tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

49-60

2018

 

83

Nguyễn Văn Triệu, Bùi Mạnh Hưng

Cấu trúc, chất lượng và đa dạng thực vật thân gỗ giữa các thảm thực vật, Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển /Số 4

35-43

2018

 

84

Bùi Mạnh Hưng, Võ Thị Phương Nhung, Đồng Thị Thanh

Community characteristics and contribution level of agro-forestry activities on income of households in Ba Vi commune, Ba Vi, Hanoi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

14-25

2018

 

85

Cao Thị Thu Hiền

Constructing mortality models for natural forest state III in four provinces of the central region, Vietnam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

3-13

2018

 

86

Trần Hồng Sơn, Phạm Tiến Bằng, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Minh Thanh

Đặc điểm cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên nơi có loài Giổi nhung (Paramichelia braianensis (Gagnep.) Dandy) phân bố tại Kon Hà Nừng, Tây Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 4

32-38

2018

 

87

Nguyền Hoành Hanh, Cao Bá Kết, Trần Thị Mai Sen, Lê Thị Hồng, Phạm Thị Quỳnh

Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao và xu hướng diễn thế của các quần xã thực vật ngập mặn, xung quang đảo đồng rui, huyện Tiên yên, tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 23

89-96

2018

 

88

Nguyễn Hoàng Hanh, Trần Thị Mai Sen, Lê Hồng Liên, Cao Bá Kết

Động thái tái sinh tự nhiên dưới tán của các quần xã thực vật ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

40-48

2018

 

89

Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Bui Nhat Hung

Efficiency assessment of agricultural land use in Con Cuong district, Nghe An province

Journal of Forestry Science and Technology /Số 2

65-74

2018

 

90

Nguyễn Văn Việt, Trần Việt Hà

Kỹ thuật giâm hom trong nhân giống Trà hoa vàng

Chuyên đề Khuyến nông/

Số 11 /31-32

2018

 

91

Cao Thị Thu Hiền, Lương Thị Phương

Modelling diameter increment of natural forest state III in four provinces in the central region, Vietnam

Journal of Forestry Science and Technology /Số 2

33-43

2018

 

92

Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Thị Yến, Phạm Tiến Dũng

Một số đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính của rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

29-36

2018

 

93

Phạm Quý Vân, Cao Thị Thu Hiền

Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài tầng cây cao của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

69-78

2018

 

94

Bùi Thế Đồi, Phạm Tuấn Vinh, Bùi Mạnh Hưng

Một số đặc điểm lâm học loài cây Vấp (Mesua ferrea L.) tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 9

115-123

2018

 

95

Lê Hồng Liên, Phạm Thị Quỳnh, Mông Thi Thóa

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài mạy puôn (Cephalomappa sinensis (chun & How) Kosterm) tại khia bảo tồn loài và sinh cảnh vượn cao vít huyện trùng khánh, tỉnh Cao Bằng

Tạp chí Rừng và Môi trường /Số 89

16-20

2018

 

96

Lê Tuấn Anh, Vương Văn Quỳnh, Bùi Mạnh Hưng

Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian để phát hiện sớm mất rừng tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 21
100-109

 

2018

 

97

Bùi Mạnh Hưng, Đồng Thị Thanh, Võ Phương Nhung

Phân loại hộ và nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập gia đình bằng phân tích đa biến tại vùng đệm VQG Ba Vì, Hà Nội

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 23

114-124

2018

 

98

Myo Min Thant, Bùi Mạnh Hưng

Relationships and spatial distribution of species in North Zamari Reserve Forest, Thayarwaddy, Myanmar

Journal of Forestry Science and Technology /Số 2

55-64

2018

 

99

Nguyễn Thị Bích Phượng, Đoàn Thị Hoa

Structural and biodiversity characteristics of natural forests in Muong Phang historical monument, Dien Bien province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

43-52

2018

 

100

Bùi Mạnh Hưng

Structure of tropical forest ecosystem history and development – a review

Journal of Forestry Science and Technology /Số 2

44-54

2018

 

101

Đinh Mai Vân, Phí Đăng Sơn, Trần Thị Hằng, Trần Nhật Tân, Trần Thị Nhâm, Nguyễn Hoàng Hương, Bùi Thị Cúc

Sự thay đổi một số tính chất hóa học của đất dưới tán rừng trồng thông mã vĩ (Pinus massoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 24

145-152

2018

 

102

Trần Việt Hà, Nguyễn Văn Việt, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Văn Hùng, Sounthone Douangmala

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống cây Gừng gió (Zingiber zerumbet)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

10-16

2018

 

103

Cao Thị Thu Hiền, Phạm Thế Anh, Vũ Tiến Hưng

Xác định phần trăm số cây/số cây cần đo chiều cao vút ngọn để lập phương trình tương quan H-D

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 21

117-124

2018

 

104

Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thị Thùy Dương, Trần Việt Hà, Phạm Thị Huyền

Xây dựng hệ thống tái sinh từ nuôi cấy lát mỏng tế bào cây Củ dòm (Stephania dielsiana Y. C. Wu)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

32-39

2018

 

105

Nguyễn Văn Việt, Đoàn Thị Thu Hương, Trần Việt Hà

Xây dựng kỹ thuật nhân giống in vitro Dưa lê kim hoàng hậu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 3

136-142

2018

 

106

Phan Thi Thuy Linh, Bùi Mạnh Hưng, Bùi Xuân Dũng

Applying spatial analysis to assess soil erosion for forest plantation at Hong Linh town, Ha Tinh province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 7

88-97

2019

 

107

Đinh Mai Vân, Ma Thùy Nhung, Trần Thị Quyên, Trần Thị Hằng

Bước đầu nghiên cứu sự giải phóng phốt pho hòa tan trong đất rừng dưới ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm trong điều kiện phòng thí nghiệm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

52-60

2019

 

108

Nguyễn Hồng Hải, Lê Thanh Trà, Lê Tuấn Anh

Cấu trúc không gian của rừng lá rộng thường xanh ở Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 4

48-55

2019

 

109

Cao Thi Thu Hiền, Nguyền Hồng Hải

Comparision of stand structure and tree species diversity between medium and rich forests of Truong Son forestry company, Quang Binh province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 7

35-45

2019

 

110

Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm, Phạm Thế Anh

Đánh giá các tác động xã hội trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 9

135-146

2019

 

111

Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm

Điều chỉnh sản lượng rừng trồng khai thác hàng năm đáp ứng tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 2

48-58

2019

 

112

Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Minh

Individual species area relationship of tropical tree species after selective logging regimes in Truong Son forest enterprise, Quang Binh province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 7

25-34

2019

 

113

Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Cường, Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Bích

Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Ba Bể

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 3

35-45

2019

 

114

Cao Thị Thu Hiền, Đỗ Hữu Huy

Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng tự nhiên trạng thái IIIA1 ở sườn Đông và sườn Tây tại phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

45-51

2019

 

115

Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Một số vấn đề pháp luật trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Hội đồng Quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 3

55-64

2019

 

116

Trần Việt Hà, Lê Hồng Liên, Nguyễn Văn Việt, Sounthone Douangmala

Nghiên cứu nhân giống Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) từ hạt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 1

12-18

2019

 

117

Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Lê Xuân Trường, Trần Trung Quốc, Phạm Đăng Bách

Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng keo lai (Acacia mangium và Acacia auriculiformis) 5 tuổi tại Công ty MDF tỉnh Gia Lai

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 14

135-143

2019

 

118

Nguyễn  Minh Thanh, Lê Viết Dũng, Phạm Quang Việt

Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng thông caribe(pinus caribe morelet) tại tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT /Số 9

113-121

2019

 

119

Nguyễn Hồng Hải

Quan hệ không gian của cây rừng sau khai thác chọn theo khoảng cách và đường kính cây

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 3

27-34

 

2019

 

120

Sounthone Douangmala, Nguyễn Văn Việt, Đỗ Quang Trung, Trần Viêt Hà

Research on physiological and anatomical characteristics of Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib at the nursery

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /SỐ 7

12-17

2019

 

121

Cao Danh Toàn, Cao Thị Thu Hiền

Structural characteristics of forest state IIIA3 between two altitude levels in core zone in Xuan Nha Nature reserve, Van Ho district, Son La province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 7

46-55

2019

 

122

Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thanh Thủy Vân

Sử dụng Qgis và phân tích thứ bậc (AHP) để phân cấp nguy cơ cháy rừng tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 2

38-47

2019

 

123

Nguyễn Văn Việt, Phạm Quang Chung, Đỗ Quang Trung, Trần Việt Hà, Sounthone Douangmala

Testing three proposed dna regions (matk, rbcl and its2) for identification of Camellia euphlebia and Camellia chrysantha

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 7

18-24

2019

 

124

Trần Việt Hà, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thị Quỳnh

Thành phần loài và giá trị bảo tồn thực vật họ dẻ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 2

28-37

2019

 

125

Nguyễn Văn Việt, Trần Việt Hà, Kiều Thị Hà, Nguyễn Đức Kiên

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống một số dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 4

25-32

2019

 

126

Trần Việt Hà, Chu Sĩ Cường, Ngô Thị Phấn, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Việt

Nhân giống cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

3-9

2019

 

127

Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Thúy Hồng

Một số đặc điểm cấu trúc của rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi đất tại Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

17-26

2019

 

128

Bùi Mạnh Hưng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Thảo

Biến động chất lượng và đa dạng sinh học loài theo kích thước cây tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

27-37

2019

 

129

Bùi Thế Đồi, Lê Bảo Thanh, Hoàng Thị Hằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp phòng chống ong ăn lá mỡ (Shizocera sp.) tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

59-68

2019

 

130

Phùng Văn Khoa, Nguyễn Quốc Hiệu, Nguyễn Thị Thanh An, Phí Đăng Sơn, Phạm Văn Duẩn

Sử dụng chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (NDVI) để xác định nhanh một số trạng thái rừng ở khu vực Tây Nguyên, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 5

81-89

2019

 

131

Bùi Thế Đồi, Trần Thị Trang

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và chất lượng rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

17-24

2019

 

132

Lê Xuân Trường, Yan Naing Phyo, Trần Việt Hà, Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Mai Sen

Assessment of land cover changes and the causes of mangrove degradation in Pyindaye reserved forest, Ayeyarwady delta, Myanmar toward sustainable mangrove management to mitigate the consequences of climate change

Journal of Forestry Science and Technology /Số 8

60-68

2019

 

133

Trần Minh Phong, Bùi Mạnh Hưng

Cấu trúc, chất lượng và đa dạng sinh học các thảm thực vật tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp /Số 3/ 3-12

2019

 

134

Nguyễn Văn Việt, Đỗ Quang Trung, Trần Việt Hà

Effects of plant hormones and external factors in propagation of Yellow flower tea by cuttings

Journal of Forestry Science and Technology /Số 8

31-40

2019

 

135

Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Thu Hà, Ngô Tiến Chương

Integrated aquaculture adaptation to climate change: case of shrimp – rice rotation farming system in Kien Giang province

Journal of Forestry Science and Technology /Số 8

186-194

2019

 

136

Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến

Lượng carbon hữu cơ tích lũy trong đất dưới tán rừng tự nhiên phục hồi tại vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Khoa học đất

Số 55 /21-25

2019

 

137

Nguyễn Hồng Hải, Cao Thị Thu Hiền

Spatial associations and species diversity of tropical broadleaved forest, Gialai province

Journal of Forestry Science and Technology /Số 28

41-49

2019

 

138

Nguyễn Thị Bích Phượng

Structure, biomass and carbon stocks characteristics of Acacia hybrid forests in Ham Yen, Tuyen Quang

Journal of Forestry Science and Technology /Số 8

50-59

2019

 

139

Cao Bá Kết, Trần Việt Hà, Đỗ Quý Mạnh, Nguyễn Hoàng Hanh

Thực trạng và giải pháp phục hồi rừng ngập mặn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Rừng và Môi trường /Số 96

41-46

2019

 

140

Lưu Thế Anh, Hoàng Thị Thu Duyến, Đinh Mai Vân

Vai trò của nhiệt độ và thời gian đối với quá trình hấp phụ lân của đất phù sa sông Hồng

Tạp chí KHCN Việt Nam

Số 12

 

2019

 

141

Nguyễn Đăng Cường, Cao Thị Thu Hiền, Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Bích

Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng trồng Keo tai tượng tại tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp /Số 2

78-88

2019

 

142

Bùi Thị Vân, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Khiếu

Xây dựng và lập kế hoạch quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp /Số 6

36-46

2019

 

143

Efficiency Assessment of Land Use Types in Tan Binh Commune, Dak Doa District, Gia Lai Province, Vietnam

Buinhat HUNG; Qingsheng HAO; Nguyenminh THANH; Nguyenthi LINH; Levan CUONG ; Nguyenthibich PHUONG; Levan LONG; Meiqi ZHANG

Asian Agricultural Research

2020

 

144

Nghiên cứu, đánh giá quá trình ủ và chất lượng phân ủ từ vỏ cà phê

Đỗ Quang Trung, Đinh Mai Vân, Lưu Thế Anh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV

Tháng 11/2020

 

145

Nghiên cứu quần xã vi sinh vật trong quá trình ủ các chất thải hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh

Đỗ Quang Trung, Đinh Mai Vân, Lưu Thế Anh

Hội thảo khoa học quốc gia Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam

Tháng 10/2020

 

146

Phylogenetic Community and Nearest Neighbor Structure of Disturbed Tropical Rain Forests Encroached by Streblus macrophyllus.

Hai, N.H.; Erfanifard, Y.; Bao, T.Q.; Petritan, A.M.; Mai, T.H.; Petritan, I.C

Forests

2020

 

147

Phân bố và quan hệ không gian của loài cây Xoay (Dialium cochinchinesis Pierr) tại Kon Hà Nừng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Hong Hai, Pham Tien Bang

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2020

 

148

Mô phỏng phân bố đường kính của rừng mưa nhiệt đới ở Việt Nam theo 5 hàm xác suất

Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Phúc Trường

Tạp chí Khoa học và CN Lâm nghiệp

2020

 

149

Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng trồng Quế tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đănc Cường, Phan Hữu Hiển, Nguyễn Văn Bích, Cao Thị Thu Hiền

Tạp chí Khoa học và CN Lâm nghiệp

2020

 

150

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của ba trạng thái rừng tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Đỗ Hữu Huy, Cao Thị Thu Hiền

Tạp chí Khoa học và CN Lâm nghiệp

2020

 

151

Soil texture, organic matter and nutrients affect production of Acacia in Northeast Vietnam

Phạm Thị Quỳnh

Asian Journal of Advanced Research and Reports

2020

 

152

Biomass and carbon storage in an age-sequence of Acacia mangium plantation forests in Southeastern region, Viet Nam

Levan Cuong, Buimanh Hung, Bolanle Ojo  Oluwasanmi Tope, Xiaoniu Xu, Nguyenminh Thanh, Lak Chai, Nebiyou Legesse, Jingjing Wang, Buivan Thang

Forests System

2020

 

153

Efficiency Assessment of land use types in Tan Binh commune Dak Doa district, Gia Lai province, Viet Nam

Buinhat Hung, Qingsheng Hao, Nguyenminh Thanh, Nguyenthi Linh, Levan Cuong, Nguyenthibich Phuong, Levan Long, Meiqi Zhang

Asian Agricultural Research

2020

 


Chia sẻ