Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

6 tháng 5, 2021
Sáng ngày 06/5/2021, Khoa Lâm học đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2020-2021 của nhóm nghiên cứu khoa học: Sinh viên Giàng A Phổng, Vũ Ngọc Hiếu K63 LS.

Sáng ngày 06/5/2021, Khoa Lâm học đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2020-2021 của nhóm nghiên cứu khoa học: Sinh viên Giàng A Phổng, Vũ Ngọc Hiếu K63 LS.

Hội đồng có mặt 05/05 thành viên theo QĐ số 665/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 22/4/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS Nguyễn Minh Thanh

Chủ tịch HĐ

Giám đốc TT NCLN&BĐKH

2

ThS. Trần Thị Yến

Thư ký

GV BM Lâm sinh

3

ThS. Trần Thị Nhâm

Uỷ viên

GV BM KHĐ

4

ThS. Phạm Thị Hạnh

Phản biện 1

Phó trưởng BM Lâm sinh

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Phản biện 2

GV BM Lâm sinh

Tên đề tài: "Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Mạy chả (Arundinaria sp2) bằng giâm hom thân ngầm" đề tài NCKH được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Xuân Trường.

Sau khi 2 sinh viên Giàng A Phổng và Vũ Ngọc Hiếu trình bày kết quả đề tài nghiên cứu của nhóm. 02 uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét đánh giá đề tài NCKH, các thành viên khác của Hội đồng tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung của đề tài NCKH.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: đề tài đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Thay mặt cho Hội đồng PGS.TS Nguyễn Minh Thanh - Chủ tịch HĐ đã đọc bản tổng hợp những ý kiến đóng góp của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của đề tài NCKH để nhóm sinh viên thực hiện tiếp thu và khắc phục.

Kết thúc buổi nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên được Hội đồng đánh giá đạt loại giỏi và được gửi đi dự thi cấp Trường.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

Hai sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thầy/cô trong Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm


Chia sẻ