Sinh hoạt học thuật cấp Khoa

7 tháng 5, 2021
Ngày 29/4/2021 Khoa Lâm học tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp Khoa theo quyết định số 365/QĐ-ĐHLN- KHCN ngày 16/3/2021

Buổi sinh hoạt học thuật dưới sự chủ trì của PGS.TS.Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa, toàn thể các Thầy/cô trong bộ môn ĐTQH và các thầy cô quan tâm.

Buổi sinh hoạt học thuật với nội dung: Báo cáo kết quả đề tài Luận án Tiến sĩ của Th.S Nguyễn Trọng Minh - Giảng viên BM ĐTQH "Đánh giá rủi ro thiệt hại do gió cho rừng trồng gỗ Việt Nam kết hợp đặc tính sức bền vật lý và mô hình khí động học tại khu vực địa hình phức tạp".

Trong buổi SHHT Th.S Nguyễn Trọng Minh trình bày nội dung nghiên cứu tập trung vào 2 nội dung chính:

- Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố lập địa và đặc điểm của cây (đường kính/DBH, chiều cao/H, D2H và loài) tới Momen xoay cực đại cho 3 loài cây rừng trồng chính của Việt Nam bao gồm Keo lai, Bạch đàn trắng và Thông Caribe.

- Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro do gió, bão tới rừng trồng Keo lai tại khu vực Quảng Trị, Việt Nam kết hợp giữa điều tra thực địa, số liệu về thiệt hại do bão Doksuri 2017 với các kỹ thuật trong GIS, viễn thám và mô hình khí động học của phần mềm RIAM-COMPACT thông qua việc ứng dụng mô hình hồi qui Logistic tại khu vực đồi núi. Các kết quả nghiên cứu không chỉ bổ sung những kiến thức mới về sức bền của cây dưới ảnh hưởng của gió bão cho các đối tượng cây rừng nhiệt đới và xây dựng mô hình đánh giá thiệt hại do gió mà còn đưa ra những hướng nghiên cứu tiếp theo với đối tượng rừng Việt Nam có liên quan tới ảnh hưởng của gió.

Sau khi Th.S Nguyễn Trọng Minh trình bày xong, các thầy/cô tham dự trao đổi thảo luận, về kết quả của Luận án với hướng nghiên cứu tập trung cho đối tượng rừng phòng hộ tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi SHHT

Th.S Nguyễn Trọng Minh – trình bày báo cáo

Hình ảnh của buổi SHHT

Các Thầy/cô tham dự trao đổi, thảo luận


Chia sẻ