Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Sen

16 tháng 6, 2021
Sáng 15/6/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Mai Sen, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Lễ bảo vệ Luận án thực hiện theo đúng chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội như: giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 787/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TT

Họ và tênThành viên Hội đồng

Học hàm, học vị

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

Phạm Xuân Hoàn

PGS.TS

Chủ tịch

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

Nguyễn Minh Thanh

PGS.TS

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

Nguyễn Toàn Thắng

TS

Phản biện 1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

Lê Xuân Trường

PGS.TS

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

Ngô Đình Quế

PGS.TS

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

Trần Việt Hà

TS

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

Nguyễn Thị Xuân Thắng

TS

Ủy viên

Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Bộ Công Thương

Tên đề tài luận án "Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phục hồi rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc và PGS.TS. Phạm Minh Toại.

Sau khi nghe NCS Trần Thị Mai Sen trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót cần chỉnh sửa, bổ sung về nội dung và hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, khắc phục và hoàn thiện trước khi bảo vệ cấp Trường.

Một số hình ảnh của Buổi Bảo vệ Luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Các thành viên trong hội đồng thảo luận đóng góp ý kiên cho Luận án


Chia sẻ