Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hương

7 tháng 7, 2021
Sáng 05/7/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hoàng Hương, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Lễ bảo vệ Luận án thực hiện theo đúng chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội như: giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1025/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TT

Họ và tênThành viên Hội đồng

Học hàm, học vị

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

Phạm Xuân Hoàn

PGS.TS

Chủ tịch

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

Cao Thị Thu Hiền

TS

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

Nguyễn Minh Thanh

PGS.TS

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

Trương Tất Đơ

TS

Phản biện 2

Tổng cục Lâm nghiệp

5

Ngô Đình Quế

PGS.TS

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

Dương Tiến Đức

TS

Ủy viên

Viện Lâm nghiệp nhiệt đới

7

Nguyễn Hồng Hải

TS

Ủy viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án "Nghiên cứu tiềm năng phục hồi rừng sau canh tác nương rẫy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Việt Hà và TS. Hà Quang Khải.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Hoàng Hương trình bày tóm tắt kết quả luận án, ý kiến nhận xét của 2 phản biện, nghe NCS trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất:

- Tên Luận án phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng lặp với  đề tài và nội dung với các luận án đã bảo vệ.

- Đề tài có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn:

+ Xác định được một số tiềm năng phục hồi rừng sau canh tác nương rẫy ở huyện Mộc Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung;

+ Đề xuất được một số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian phục hồi rừng sau canh tác nương rẫy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

- Đề tài đã đạt được kết quả:

+ Luận án đã bổ sung được cơ sở khoa học về tiềm năng phục hồi các loài thực vật thân gỗ và đặc điểm đất theo thời gian bỏ hóa sau canh tác nương rẫy;

+ Đề xuất được một số giải pháp phục hồi rừng, góp phần rút ngắn thời gian phục hồi rừng rừng sau canh tác nương rẫy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót cần chỉnh sửa, bổ sung về nội dung và hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, khắc phục và hoàn thiện trước khi bảo vệ cấp Trường.

Một số hình ảnh của Buổi Bảo vệ Luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

TS. Cao Thị Thu Hiền – Thư ký đọc lý lịch khoa học của NCS

NCS Nguyễn Hoàng Hương – Tự tin bảo vệ trước Hội đồng


Chia sẻ