Cán bộ Khoa Lâm học tham gia điều tra hiện trạng rừng núi Luốt

8 tháng 7, 2021
Cán bộ Khoa Lâm học tham gia điều tra hiện trạng rừng núi Luốt

Cán bộ Khoa Lâm học tham gia điều tra hiện trạng rừng, xây dựng cơ bản Lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và gây trồng các loài cây gỗ lớn bản địa trên địa bàn núi Luốt của nhà Trường.

Để phục vụ công tác trồng rừng, nghiên cứu khoa học của nhà Trường. Đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và người dân về vai trò của tài nguyên rừng. Thu hút người dân, chủ rừng có thể tham quan, học tập các mô hình trồng rừng, phục hồi rừng bàng cây gỗ bản địa; hạn chế việc phá trừng hoặc chuyển đổi diện tích rừng sang các loại rừng khác.

Cán bộ Khoa Lâm học đã tham gia phần điều tra hiện trạng rừng tại núi Luốt, xây dựng cơ bản Lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu và gây trồng các loài cây gỗ lớn bản địa của nhà Trường trong thời gian từ 5-9/7/2021.

Mội số hình ảnh tham gia của cán bộ Khoa Lâm học


Chia sẻ