Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

21 tháng 5, 2020
Sáng ngày 21/5/2020, Khoa Lâm học đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2019-2020 cho nhóm nghiên cứu khoa học: Sinh viên Nguyễn Văn Dương, Giàng A Hạnh K61 BLS.

Hội đồng có mặt 05/05 thành viên theo QĐ số 744/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 13/5/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS Nguyễn Minh Thanh

Chủ tịch HĐ

Giám đốc TT NCLN&BĐKH

2

ThS. Hoàng Thị Thu Trang

Thư ký

GV BM ĐTQH

3

ThS. Trần Thị Quyên

Uỷ viên

GV BM KHĐ

4

ThS. Trần Thị Mai Sen

Phản biện 1

GV BM Lâm sinh

5

ThS. Phạm Thị Hạnh

Phản biện 2

Phó trưởng BM Lâm sinh

 

Tên đề tài: "Nghiên cứu sinh khối rễ của một số trạng thái thảm thực vật trên đất bỏ hoá sau nương rẫy tại Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La" đề tài NCKH được thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Hoàng Kim Nghĩa và ThS. Nguyễn Hoàng Hương.

Sau khi sinh viên Nguyễn Văn Dương đại diện nhóm nghiên cứu khoa học trình bày kết quả đề tài nghiên cứu của nhóm. 02 uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét đánh giá đề tài NCKH, các thành viên khác của Hội đồng tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung của đề tài NCKH.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: đề tài đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Thay mặt cho Hôi đồng PGS.TS Nguyễn Minh Thanh - Chủ tịch HĐ đã đọc bản tổng hợp những ý kiến đóng góp của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của đề tài NCKH để nhóm sinh viên thực hiện tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của đề tài đánh giá được sinh khối rễ dưới các trạng thái thảm thực vật rừng sau thời gian bỏ hoá, xác định được trong cùng một trạng thái thực vật sinh khối giảm theo quy luật, giảm dần theo độ sâu tầng đất.

Kết thúc buổi nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên được Hội đồng đánh giá đạt loại giỏi và được gửi đi dự thi cấp Trường.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

sinh viên Nguyễn Văn Dương đại diện nhóm nghiên cứu khoa học trình kết quả đề tài NCKH

Các Thầy/cô  thành viên trong hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến cho đề tài NCKH

Hội đồng chúc mừng nhóm nghiên cứu NCKH

 


Chia sẻ