CHUẨN ĐẦU RA

17 tháng 4, 2018
Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

- Có kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu của ngành.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh, Công nghiệp rừng, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp.

- Có kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý dự án; Có khả năng luận cứ về chính sách, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng chuyên môn

- Có khả năng:

+ Sử dụng thành thào các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng;

+ Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp các cơ sở sản xuất và nghiên cứu;

+ Tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng

2.2. Kỹ năng bổ trợ:

- Các kỹ năng cá nhân

+ Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;

+Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc;

+ Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

-  Làm việc theo nhóm

+ Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ chung của nhóm;

+ Biết điều hành hoạt động của nhóm nhằm đạt mục tiêu;

+ Biết phát triển nhóm làm việc;

+ Biết lãnh đạo nhóm;

+ Biết làm việc với các nhóm khác nhau.

- Các kỹ năng bổ trợ khác

+ Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc đặc thù của ngành.

3. Về phẩm chất đạo đức

*  Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có lối sống lành mạnh;

- Tự tin khi giao tiếp và thực hành nghề;

- Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đặt mục tiêu cho bản thân;

- Nhiệt tình và say mê công việc;

- Điềm tĩnh, tự chủ khi ra quyết định.

*  Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Tâm huyết với công việc và nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước;

- Trung thực, đáng tin cậy khi  thực hiện công việc;

- Chủ động thực hiện công việc;

- Chia sẻ thông tin, tương trợ đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan.

*  Phẩm chất đạo đức xã hội

- Có trách nhiệm với công việc, cộng đồng, xã hội và môi trường;

- Tuân thủ luật pháp Việt Nam.


Chia sẻ