CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

17 tháng 4, 2018
Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong hầu hết các cơ quan, đơn vị có liên quan như:

- Các Viện, Trường, Trung tâm có hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Lâm nghiệp và Lâm sinh.

- Cơ quan quản lý nhà nước: Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Chi cục LN; Các VQG; Khu bảo tồn; các công ty LN; Phòng NN&PTNT; Trung tâm khuyến nông khuyến lâm, chi cục Kiểm lâm; hạt kiểm lâm….

- Tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn, BV tài nguyên môi trường…


Chia sẻ