DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

9 tháng 1, 2019
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Stt

Tên công trình

Sinh viên    thực hiện

Sinh viên    thực hiện

Lớp

1

Nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Hoàng Hương

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ly

Võ Thị Thảo

Nguyễn Quốc Vinh

59C - LS

2

So sánh phương pháp Chiurin và phương pháp Walkley - Black trong việc xác định hàm lượng chất hữu cơ trong đất

Trần Thị Nhâm

Nguyễn Ngọc Châm

Phạm Thị Hồng Nhung

58A-LS

58B-LS


Chia sẻ