DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

9 tháng 1, 2019
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Stt

Tên chuyên đề

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Lớp

1

Nghiên cứu khả năng khoáng hóa chất hữu cơ và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất rừng trồng Keo tai tượng ở các vị trí địa hình tại Hòa Bình, Hà Nội

 

Ng. Thị Bích Phượng

 

Trần Mạnh Tuấn
Thái Khắc Tú
Hoàng Hồng Huế
Trần Minh Phong

 

60 - LS

 

2

Ảnh hưởng của một số trạng thái rừng đến xói mòn đất tại khu vực lòng hồ sông Đà, Hòa Bình

Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Minh Dương

59C - LS

3

Các kiểu sử dụng đất, tính chất lý hóa học của đất tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Yên Bái

 

Nguyễn Hoàng Hương

Đoàn Thị Huyền

59C - LS

4

Đánh giá một số tính chất đất trồng Cam theo độ tuổi tại xã Vĩnh Hảo, Bắc Quang, Hà Giang

 

Trần Thị Nhâm

 

Ng. Thị Hồng Loan
Trần Kim Tuyến
Trần Trung Quốc
Nguyễn Đức Tuấn

 

59C - LS
59A - LS
60 - LS
60 - LS

 

5

Đánh giá tiềm năng sản xuất của đất và mức độ thích hợp của cây trồng phục vụ cho công tác xây dựng vườn thực vật quốc gia tại khu vực núi Luốt, trường Đại học Lâm nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hương
Trần Thị Quyên

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ly
Võ Thị Thảo
Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Văn Mạnh

59 C - LH

6

So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Keo lai giữa công ty lâm nghiệp với cá nhân, hộ gia đình tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Vi Việt Đức

Sầm Thị Mai
Ng. Thị Thu Hằng
Đinh Thị Phương
Tao Văn Dưỡng
Quan Thị Viện

59 - LN

7

Nghiên cứu phương pháp truy tìm thể tích những cây bị mất của loài Keo tai tượng tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Phạm Thị Quỳnh

Ma Khánh Duy
Nguyễn Quốc Khánh
Ng. Thị Hương Ly

 

60 - LS

8

Nghiên cứu tính chất đất trên một số mô hình rừng trồng tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình

 

Lê Xuân Trường

 

Vy Phương Đoàn
Lại Thị Quỳnh Quyên
Nguyễn Thị Hạnh
Triệu Thị Nga
Đỗ Ly Giang

 

59A - LS

 

9

Đánh giá một số mô hình lâm sinh làm giàu rừng tại Trung tâm khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ

Nguyễn Hồng Hải

Ng. Thị Phương Thảo
Hoàng Văn Dũng
Bùi Thị Thúy Ngân
Lê Thị Bảo Ngọc

59A - LS

10

Nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật rừng tại núi Luốt làm cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng vườn thực vật Quốc gia

Trần Thị Yến

Hoàng Thị Cúc
Phạm Văn Hải
Võ Thị Thảo

60 - LS
60 - LN
60 - LS


Chia sẻ